Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam is er uit. Dit zijn de nieuwe wethouders

Image

PvdA, GroenLinks en D66 hebben het nieuwe coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Die bevat een ambitieuze agenda voor gelijke kansen, duurzaamheid en groei van de stad, maar is ook doortrokken van de slechte financiële vooruitzichten en onzekere internationale politieke ontwikkelingen. De neutrale titel van het "Amsterdamse Akkoord' klinkt heel anders dan de 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' van vier jaar terug.

Het nieuwe college houdt de bestaande bouwambities overeind: 7.500 woningen per jaar volgens de verdeling 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur- en koop en 20 procent vrije sector. Waarbij aangetekend dat die 80 procent 'betaalbaar' in de vorige bestuursperiode in geen enkel jaar is gerealiseerd. De nieuwe woningbouwwethouder Reinier van Dantzig betoogt al langer dat hij met versimpelde regelgeving en constructief overleg met ontwikkelaars snellere resultaten kan boeken dan zijn voorganger. Helaas wordt toekomstige nieuwbouw nu weer bemoeilijkt door grote onzekerheid over de bouwprijzen. Anders dan de afgelopen jaren wil Amsterdam meer werk maken van conceptuele en tijdelijke woningbouw (flexwoningen dus).

Woningcorporaties

In strijd met de ferme standpunten in de verkiezingsprogramma's van PvdA en GroenLinks blijft verkoop van corporatiewoningen mogelijk, maar alleen als er ‘evident meer woningen’ voor worden teruggebouwd. Voor een groot isolatieoffensief voor corporatiewoningen stelt de gemeente 32 miljoen euro beschikbaar.

Aan de masterplannen in Nieuw-West en Zuidoost wordt de 'Aanpak Noord' toegevoegd. Daarvoor is deze bestuursperiode 60 miljoen euro beschikbaar. Voor de aanpak van de binnenstad is eenmalig 10 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Noord wordt nu ook toegevoegd aan de voorrangsregelingen: bij nieuwbouw in Zuidoost, Nieuw-West en Noord wordt een kwart van de woningen met voorrang beschikbaar gesteld aan buurtbewoners. 

Voor de woonsector is de meest opvallende nieuwe wethouder Rochdale-bestuursvoorzitter Hester van Buren. De Partij van de Arbeid draagt haar voor als wethouder Financiën. Zij verlaat Rochdale na twaalf jaar. Ironisch genoeg werd kort geleden het bestuur van de woningcorporatie teruggebracht van drie naar twee personen. Medebestuurder Nico Overdevest vindt het heel jammer dat Hester weggaat maar heeft alle begrip voor haar besluit: "Rochdale kan het hebben. Onze organisatie en de koers die we hebben uitgestippeld staan als een huis."

De nieuwe wethouders

De drie partijen dragen elk drie wethouders voor. D66-fractieleider Reinier van Dantzig wordt verantwoordelijk voor de woningproductie. Daarvoor lijkt een herschikking van taken plaats te vinden. Van Dantzig wordt wethouder Woningbouw, Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. In de vorige bestuursperiode bemoeide de wethouder Wonen (Laurens Ivens) zich ook in grote mate met de woningproductie. In het nieuwe college ontfermt Zita Pels (nu gedeputeerde voor GroenLinks in Noord-Holland) zich over 'Volkshuisvesting'. Haar overige portefeuilles zijn Duurzaamheid, Energietransitie, Dierenwelzijn, Voedsel en Afval.

Het volledige college bestaat uit:

Marjolein Moorman (PvdA,partijleider): Onderwijs, Jeugd(zorg), Armoede en Schulden, en masterplan Zuidoost

Rutger Groot Wassink (GroenLinks, partijleider): Sociale Zaken, Opvang (statushouders en vluchtelingen), Gemeentelijk Vastgoed, Democratisering en Masterplan Nieuw-West

Reinier van Dantzig (D66, partijleider): Woningbouw, Grond en Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening

Sofyan Mbarki (PvdA): Economische Zaken, MBO, Aanpak Binnenstad, Jongerenwerk en Sport

Hester van Buren (PvdA): Financiën, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Lucht- en Zeehaven

Touria Meliani (GroenLinks): Kunst en Cultuur, Evenementen, Inclusie- en Antidiscriminatiebeleid

Zita Pels (GroenLinks): Duurzaamheid, Energietransitie, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedsel en Afval

Melanie van der Horst (D66): Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord

Shula Rijxman (D66): Publieke Gezondheid en Preventie, Digitale Stad, Lokale Media, Deelnemingen

Trefwoorden