Overslaan en naar de inhoud gaan

Wonen prominent onderwerp in Parool-slotdebat

Image

Wonen was een prominent onderwerp tijdens het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen dat Parool in De Balie organiseerde. Er was consensus om meer betaalbare woningen in de hoofdstad te realiseren, maar in de keuzes en uitwerking kwamen de bekende verschillen bovendrijven.

Stelling: de gemeente moet sociale huurwoningen opkopen en opknappen als woningcorporaties niet stoppen met de verkoop.

Oppositiepartijen BIJ1, PvdD, CDA, Denk en SP trappen dit debat af. Veldhuyzen (BIJ1), Alberts (SP) zijn groot voorstander van de terugkeer van een gemeentelijk woningbedrijf. Veldhuyzen trekt het breder en wil leegstaande woningen onteigenen en beschikbaar stellen aan kwetsbare bewoners. Boomsma (CDA) vindt het een slecht idee. De gemeente moet niet gaan concurreren met starters op de woningmarkt. Laat het college zijn eigen ambities halen en meer sociale huurwoningen bouwen. Khan (Denk) heeft ook zijn bedenkingen. Liever ondersteunt hij woningcorporaties om meer sociale huurwoningen te bouwen en te houden. Veel in dit debat gaat over regulering en het al dan niet terugdringen van marktprincipes in de woningsector.

Stelling: Meer koopwoningen is een belangrijke manier om doorstroom op de woningmarkt te krijgen.

De debaters gaan nauwelijks in op de stelling. Martens (VVD) nog het meeste. Ze is groot voorstander van de bouw van meer koopwoningen, maar gelooft niet dat het de doorstroom echt op gang gaat brengen. De VVD wil de erfpacht afschaffen en de grondprijs verlagen om de prijzen van koopwoningen omlaag te krijgen.

Broersen (Volt) onderschrijft de stelling, maar benadrukt dat er veel meer knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid. Ze noemt de BKZ-regeling uit Zaanstad als voorbeeld van een aanpak om betaalbare koopwoningen te realiseren. Volt wil meer bouwen voor lagere- en middeninkomens en noemt Wenen als lichtend voorbeeld van geslaagde volkshuisvesting. 
Groot Wassink (GL) wil verregaande regulering van de woningmarkt. Tegen speculanten moet worden opgetreden en de gemeente moet zich op het betaalbare segment richten. Ook die lijn zit Moorman (PvdA) ook, ze ziet met lede ogen mensen noodgedwongen vertrekken die de stad broodnodig heeft. Huisvesting moet weer betaalbaar worden, aldus de PvdA. De sociaal-democraten willen overigens wel een programma met betaalbare koopwoningen (zie deze NUL20 De Kwestie elders op onze site)

Ook Van Dantzig (D66) wil huurregulering. Hij ziet een 'stille ramp' onder de middeninkomens. Hij benadrukt dat de bouw van dure koopwoningen een noodzakelijke voorwaarde is om betaalbare woningbouw mogelijk te maken. Anders zijn projecten niet rond te rekenen. Nanninga (JA21) wil ook vooral bouwen voor de middeninkomens. Ook zij benadrukt dat de bouw van duurdere woningen nodig is om sociale huurwoningen te bouwen. JA21 streeft naar 20 procent sociale nieuwbouw.  

Trefwoorden