Overslaan en naar de inhoud gaan

Originele ideeën over woonbeleid bij Volt. Welke zijn uitvoerbaar?

Image

Volt ruimt in het uitgebreide concept verkiezingsprogramma ook veel plaats in voor wonen. Een flink aantal standpunten is in lijn met het door minister De Jonge ingezette woonbeleid. Maar er zijn ook enkele op zijn minst originele en radicale voorstellen, zoals het uitbreiden van de WSW-dekking naar middensegmentwoningen ook als marktpartijen die bouwen, het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor 2030 en het instellen van een maximale winstmarge voor verhuurders.

Volt wil weer een volwaardig ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke ordening. De nieuwe minister gaat als medefinancier van woningprojecten de bouwproductie versnellen; er komt als het aan Volt ligt ook een nieuw volkshuisvestingfonds dat via subsidies aan gemeenten en woningcorporaties de bouw van betaalbare huurwoningen stimuleert. Volt wil meer betaalbare koopwoningen voor starters realiseren door versnelde uitbreiding van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

Een flink deel van de voorstellen sluit aan bij het beleid dat het huidige demissionaire kabinet heeft ingezet. Dat geldt zeker wat betreft verduurzaming. De partij wil wel meer rijksregie op de energietransitie, zeker wat betreft de aanleg van warmtenetten. En "gemeenten moeten bevoegd worden om te besluiten wanneer aardgas in de wijk wordt uitgefaseerd, met een planning voor het beoogde duurzame alternatief."

Volt maakt zich ook sterk voor coöperatief wonen en verwijst daarbij naar het Zaanse woonmodel, wat dat ook moge zijn. Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden om woningen over te dragen aan wooncoöperaties. Volt ziet in de Duitse praktijk van wooncoöperaties een voorbeeld. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen die het efficiënter benutten van woonruimte in de weg staan. Zoals de kostdelersnorm in de Participatiewet.

Volt wil dat corporaties ook meer middensegmentwoningen gaan bouwen. Daartoe wil Volt dat deze woningen ook onder de WSW-garantstelling gaan vallen. Op zijn minst opmerkelijk is dat Volt deze onderlinge achtervang van woningcorporaties wellicht ook toegankelijk wil maken voor marktpartijen die middensegmentwoningen bouwen.