Overslaan en naar de inhoud gaan

CDA wil nationaal bouwplan voor knarrenhofjes. En elk dorp een straatje erbij

Image

Het CDA maakte in het vorige verkiezingsprogramma al de omzwaai van woningmarkt naar volkshuisvesting. In het nieuwe ontwerp verkiezingsprogramma wordt in grote lijnen de agenda van minister Hugo de Jonge omarmd. Dus een bouwambitie van een miljoen woningen tot 2030 waarvan tweede betaalbaar. De focus van het woonbeleid dient te zijn gericht op starters, gezinnen en ouderen. Met een grote rol van woningcorporaties, ook in het middensegment.

Het CDA wil startende gezinnen en ouderen perspectief bieden op een passende woning in de eigen omgeving. In ieder dorp mag er een straatje worden bijgebouwd. Provincies mogen dorpen niet langer in de weg zitten om voor de eigen inwoners bij te bouwen. De CDA is voorstander van de nieuwe wet die gemeenten toestaat nieuwbouwwoningen en huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan eigen starters en inwoners.

In het ontwerpprogramma is meer aandacht voor vitale gemeenschappen. "Dat zijn ook wijken met voldoende maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen." De christendemocraten willen meer werk maken van combinaties van wonen en zorg. De partij wil een nationaal plan voor de bouw van knarrenhofjes als opvolger van het bejaardentehuis.

En dan een opvallend standpunt: "We introduceren landelijke consumentenbescherming tegen oneerlijke erfpachtconstructies". Zien we hier de inbreng van de Amsterdamse CDA-fractieleider Diederik Boomsma terug in het landelijke programma?