Vastgoed

 • Akkoord over aanpak leegstand kantorenOverheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun… meer
  Nieuwsartikel

 • In tentje wachten op de inschrijvingYmere is gestart met de renovatie en nieuwbouw van 79 woningen en acht bedrijfsruimtes op negen locaties rond het Hercules Seghers Kwartier in de Pijp. De woningen zijn bestemd voor een mix van bewonersgroepen: 28 sociale huurwoningen, waaronder ouderenwoningen, zestien studentenwoningen, negentien vrije sector huurwoningen voor middeninkomens en zestien koopwoningen. De belangstelling voor de koopwoningen in de Eerste Jan Steenstraat was groot. “Mensen… meer
  Nieuwsartikel

 • Appartementen aan BuyskadeWoningstichting Rochdale mag 113 appartementen en 2400 m2 commerciële ruimte bouwen aan de Buyskade in Amsterdam-Westerpark. Het terrein, waar vroeger een verffabriek was, behoorde tot de dubieuze aankopen van voormalig directeur Möllenkamp. Het werd in 2006 gekocht door ontwikkelaar Amplan voor 5 miljoen euro, en na vier maanden doorverkocht aan Vondel Vastgoed voor 8 miljoen.
  Nieuwsartikel

 • Den Haag kiest voor dokmodel ZuidasUpdate 25-01-10Volgens Property.nl hebben de vier bij de ontwikkeling van de Zuidas betrokken ministers definitief hun voorkeur uitgesproken voor het onder de grond brengen van wegen en rails op de Zuidas. Eerder berichtte FD al dat deze beslissing op handen was. De vier betrokken ministeries zijn VROM, Verkeer & Waterstaat, Financiën en EZ.
  Nieuwsartikel

 • De invoering van KoopGarant stuit op ernstige bezwaren van de Belastingdienst. De regeling voor sociale woningaankoop verhoudt zich slecht tot het Amsterdamse erfpachtstelsel, zo meent de Belastingdienst. De corporaties proberen de belastinginspecteur nog op andere gedachten te brengen. “Een sociale-koopvariant is goed voor de starters op de woningmarkt. En goed voor de woningverkopen van de corporaties,” aldus AFWC-directeur Hans van Harten.
  Achtergrondartikel

 • De Universiteit van Amsterdam is alom aanwezig in de binnenstad. Nu nog is de UvA verspreid over talloze panden, maar de komende jaren wil ze haar belangrijkste activiteiten gaan clusteren op vier locaties. Niet iedereen is blij met die campusvorming. Tegenstanders vinden het Roeterseilandcomplex nu al ‘totaal misplaats qua schaal’. En omwonenden en monumentenbeschermers procederen tegen de nieuwste plannen voor het Binnengasthuisterrein.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie Ymere wil structureel de maatschappelijke effecten van investeringen in kaart brengen aan de hand van een MKBA, een maatschappelijke kosten-batenanalyse ontwikkeld door onderzoeksbureau RIGO. “Maar uiteindelijk blijft het lastig om sociale effecten in geld uit te drukken.”
  Achtergrondartikel

 • Voorbeelden van brede scholen: Het Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Buitenveldert, de Mgr. Bekkersschool in Nieuwendam-Noord en het Community Center August Allebé.
  Achtergrondartikel

 • Betere schoolgebouwen, korte lijnen met naschoolse opvang en welzijnsorganisaties en een ontmoetingscentrum in de buurt. Dat zijn de voordelen van brede scholen, vindt men ook in Amsterdam. Maar wie betaalt de extra kosten voor zo’n mooi gebouw en het gemeenschappelijk beheer? Corporaties hebben zich opgeworpen om dergelijke multifunctionele gebouwen neer te zetten en te beheren. Maar ze zitten soms niet op één lijn met schoolbesturen en stadsdelen. En de crisis zet ze aan het denken.
  Achtergrondartikel

 • Splitsingsbeleid particuliere huurwoningen wordt onverkort voortgezet
  Achtergrondartikel