WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'

22.02.18
WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'
Huishoudens met een middeninkomen raken steeds verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Dat blijkt uit de uitkomsten van de twaalfde editie van het onderzoek Wonen in Amsterdam. De afgelopen twee jaar is het aantal huishoudens met een middeninkomen toegenomen tot bijna twintig procent. Maar het middeldure woningsegment is de afgelopen twee jaar juist afgenomen naar ruim vijftien procent van de woningvoorraad. Weliswaar groeit de middeldure huurvoorraad, de voorraad middeldure koopwoningen daalt.
 
Voor huishoudens met een middeninkomen is het erg moeilijk in Amsterdam een woning te kopen. De negatieve ontwikkeling van het aanbod aan betaalbare koopwoningen wordt sterk beïnvloed door dalende corporatieverkopen. In 2017 werden minder dan duizend corporatiewoningen verkocht. "In vijftien jaar tijd  verkochten de corporaties nog nooit zo weinig sociale huurwoningen", zo verklaart AFWC-directeur Egbert de Vries. Dat is reden voor de corporaties om ook te ijveren voor meer nieuwbouw voor middeninkomens.
Het aandeel middeldure huur - met een huurprijs tussen 710 en 971 euro- groeit maar langzaam. Tussen 2015 en 2017 zijn er 3.900 woningen bijgekomen. Een groot deel van die groei (3.100 woningen) komt doordat gereguleerde huurwoningen van corporaties een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben gekregen. 
 
Tegelijkertijd laat het dure huursegment sterkere groei zien. Dit segment groeide met 9.100 woningen tot ruim 8 procent van de totale woningvoorraad. Qua percentage is dat geen groot aandeel, maar gezien de cijfers in 2015 is in twee jaar tijd sprake van een groei met 34 procent. Gemiddeld betalen huurders 1.160 euro in de maand. "Amsterdam wordt steeds duurder om in te wonen. De cijfers uit WiA tonen aan dat er een groot tekort is ontstaan aan middeldure huurwoningen. Amsterdam heeft vorig jaar al besloten jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bij te bouwen en heeft goede afspraken gemaakt met corporaties. Toch is dit niet genoeg", aldus wethouder Laurens Ivens van Wonen.  
 
De dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt is groot. Tussen 2015 en 2017 hebben meer dan honderdduizend woningen een andere bewoner gekregen. De dynamiek is het grootst in de particuliere sector. In de corporatievoorraad is de dynamiek het kleinst en die dynamiek neemt steeds verder af.  In 2017 is het aandeel gereguleerde huurwoningen gedaald naar 53 procent van de totale woningvoorraad. Minder dan veertig procent van die voorraad bestaat uit sociale huurwoningen van corporaties. In aantallen: 168.700 sociale huurwoningen van corporaties en 56.600 gereguleerde huurwoningen van particuliere verhuurders. De huur in het gereguleerde segment is gemiddeld 489 euro in de maand. Tegelijkertijd daalt het aantal huishoudens met een laag inkomen. Dit is in 2017 48,5 procent van het totaal. In 2015 was dat nog 51,4 procent van het totaal aantal huishoudens. 
 
De stijging van de gemiddelde inkomens maakt dat de netto huurquote van alle huurders ten opzicht van 2015 stabiel is gebleven. In 2017 betalen huurders gemiddeld 28,3 procent van hun inkomen aan huur. Dit is na aftrek van huurtoeslag. Bij huurders met huurtoeslag is sprake van daling van de netto huurquote naar 27,3 procent. Die daling wordt in het onderzoek verklaard door passend toewijzen. Steeds meer sociale huurders betalen een maandelijkse huur die past bij het inkomen.
 
Meer info: achtergrondartikel over WiA2017 (met downloadlink naar factsheet)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.