Wethouder Ivens: 'Illegale vakantieverhuur verder terugdringen'

18.03.2016
Image

Met Airbnb moeten alsnog afspraken worden gemaakt om niet legale vakantieverhuur in corporatiewoningen tegen te gaan. Zo kondigde wethouder Laurens Ivens van Wonen aan bij de bekendmaking van de resultaten van de Evaluatie toeristische verhuur. Ook met Booking.com, 9flats, Wimdu en Houstrip zijn gesprekken gaande om het illegale aanbod te verminderen.
Airbnb bood vorig jaar op 18.807 Amsterdamse adressen vakantieverhuur aan. In ruim 14.000 gevallen was sprake van verhuur van hele woningen. Volgens Ivens worden de in 2014 met Airbnb gemaakte afspraken over het delen van informatie, voorlichting, reactieve handhaving en de betaling van toeristenbelasting goed nagekomen. "Maar de regels voor verhuurders moeten nog beter worden nageleefd en het illegale aanbod op Airbnb moet nog actiever worden bestreden. Het verminderen van het illegale aanbod is een belangrijke voorwaarde voor een eventuele verdere samenwerking", aldus Ivens. De wethouder is ook blij dat hierover overleg op gang komt tussen Airbnb en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Vakantieverhuur in corporatiewoningen is niet toegestaan.
Voor Ivens is vakantieverhuur een blijvende trend. Zeven procent van het totaal aantal overnachtingen in Amsterdam vindt inmiddels plaats in woningen. Om er beter op toe te kunnen zien dat vakantieverhuur zich beperkt tot maximaal zestig dagen per jaar, pleit Ivens bij het Rijk voor een meldingssysteem, wordt onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om de wettelijke termijn van zestig dagen te bekorten en investeert de gemeente extra in handhaving.

Verder wil Amsterdam short stay - permanente verhuur voor minimaal zeven nachten aan toeristen of zakenmensen- afbouwen. De regels over short stay worden volgens Ivens veelvuldig overtreden. Ook is in enkele woonbuurten sprake van veel overlast. De bestaande 700 vergunningen worden niet verlengd. De laatste lopen af in 2024. Er zullen geen nieuwe vergunningen worden verstrekt.

Ook wil de gemeente meer samenhang creëren tussen vakantieverhuur in woningen en hotelbeleid. Wethouder Kajsa Ollongren zet naar eigen zeggen een rem op de groei van hotels. Voortaan is in de hele stad het credo 'nee, tenzij'. Alleen bij uitzondering is het straks nog mogelijk een nieuw hotel te beginnen. Daarvoor gelden strengere voorwaarden. Voortaan moet ook sprake zijn van sociaal ondernemen, duurzaamheid en instemming van buurtbewoners. Deze komen bovenop bestaande criteria: verbinding met de buurt, vernieuwende concepten en hoteldichtheid. De al voorgenomen bouw van 106 nieuwe hotels met ruim zesduizend kamers - met onder meer 26 nieuwe hotels in Oost, 25 in de binnenstad en 19 in Noord - kan gewoon doorgaan. Ook worden ontwikkelaars opgeroepen oude hotels op te kopen voor woningtransformatie. Elders mogen dan nieuwe hotels worden gebouwd.