Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

18.09.17
Verkiezingsprogramma GroenLinks: 'Amsterdam moet in 2030 klimaatneutraal zijn'

Amsterdam moet uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Vergroening wordt een topprioriteit van het aankomende stadsbestuur, zo schrijft GroenLinks in het concept-programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al de komende vier jaar worden hele wijken van het gas afgehaald door betere isolatie en duurzame vormen van warmte en zonneenergie. Corporaties maken in de komende collegeperiode 40.000 woningen energie-neutraal. En binnen vijf jaar liggen er tenminste een miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken.

Lijsttrekker Rutger Groot Wassink wil een 'radicaal sociale, groene en vrije stad'. Volgens hem is een tweedeling aan het ontstaan: een woning binnen de ring is er alleen nog voor de allerrijksten. De gemeente moet daarom, zo schrijft GroenLinks, echt ingrijpen op de woningmarkt en niet terugdeinzen voor onorthodoxe maatregelen. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen. In wijken waar het aandeel sociale huur onder de grens van veertig procent dreigt te komen, mogen corporaties van GroenLinks geen woningen verkopen of liberaliseren. Elke woning die uit de sociale woningvoorraad verdwijnt, moet worden gecompenseerd in een wijk die al onder die grens zit. Verder wil GroenLinks dat de gemeente ingrijpt in de markt voor middeldure huurwoningen.

In het concept-verkiezingsprogramma 'Voor Verandering!' heeft GroenLinks een ambitieuze bouwambitie opgenomen. De komende tien jaar komen er 75.000 extra woningen bij, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. Alle nieuwbouw wordt circulair, energie-neutraal en 'natuurinclusief' gebouwd. Bij nieuwbouw is de verhouding: 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment huur- en koopwoningen en 20 procent duurdere huur- en koopwoningen. Verdichting en hoogbouw moeten er voor zorgen dat er voldoende buitenruimte is. Er worden meer bomen geplant in de stad.

Om speculatie tegen te gaan onderzoekt Amsterdam de mogelijkheden van een woonplicht. Er komt een gemeentelijke woningcoöperatie die zorgt voor betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe minder energiezuinig een woning is, hoe verder de OZB wordt verhoogd. Amsterdam zet zich in om hogere inkomensnormen te mogen hanteren voor sociale huurwoningen en de liberalisatiegrens fors te verhogen. Huisuitzettingen vanwege schuldenproblematiek worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op straat gezet. Iedereen die dakloos is, krijgt passende hulp. Verder wil GroenLinks ten behoeve van de leefbaarheid van buurten vakantieverhuur beperken tot een maximum van dertig dagen per jaar.

De leden van GroenLinks stemmen op 4 november tijdens het verkiezingscongres over het definitieve programma.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.