Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel ideeën voor nieuwe IJ-oeververbindingen

Image

Amsterdammers hebben 77 ideeën ingezonden voor mogelijke nieuwe verbindingen over het IJ. Daarin zitten voorstellen voor tunnels, bruggen, extra veerverbindingen en kabelbanen. Wethouders Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) en Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) namen dinsdagavond 31 maart de catalogus ‘Sprong over het IJ’ in ontvangst, waarin alle voorstellen zijn gebundeld. De gemeente start nu met een vervolgstudie. De resultaten daarvan worden in juni bekendgemaakt. Een ding is wel duidelijk: een brug in de buurt van het CS zit er niet in.

De ponts naar Noord krijgen steeds meer mensen te vervoeren. Dat worden er alleen maar meer, door de toename van het aantal evenementen in Noord en de werkgelegenheid daar; bovendien is er in Noord nog ruimte om het komende decennium zo'n 20.000 woningen te bouwen. De capaciteit van de verbindingen moet dan ook drastisch worden uitgebreid. Op relatief korte termijn kan dat alleen door verbreding van het verensysteem, maar op langere termijn zijn ook andere maatregelen nodig.

Projectleider Maurits de Hoog van 'Sprong over het IJ' is onder de indruk van alle ingediende ideeën en de opkomst bij de werkateliers die zijn gehouden. De volgende fase is nu volgens hem die van het maken van relevante combinaties. Hij maakte wel duidelijk dat bruggen in de zone waar de grote passagiersschepen langs moeten, nagenoeg onmogelijk zijn. Dat vergt beweegbare brugdelen met een te grote overspanning. Het doortrekken van de Jan Schaeferbrug lijkt een realistische optie, maar dan is het wellicht noodzakelijk de kop van het Java-eiland te verwijderen om voldoende ruimte te creëren om ook de grootste passagiersschepen te laten keren voor de bruggen.

Het is volgens De Hoog verstandig besluiten over IJ-oeververbindingen parallel te laten lopen met een visie voor de verdere ontwikkeling van de IJ-oevers.


Catalogus Sprong over ‘t IJ

De 77 ingezonden ideeën liepen uiteen van kabelbanen tot bruggen en van tunnels tot drijvende parken. In vier werkateliers zijn de belangrijkste oplossingsrichtingen besproken. Hierbij waren externe deskundigen, vertegenwoordigers van belangenverenigingen (bewonersorganisaties, fietsersbond, enzovoort), ambtenaren en de inzenders van de ideeën aanwezig. Op basis van de bijeenkomsten en aanvullend onderzoek heeft de gemeente een aantal kansrijke oplossingen en verder te bestuderen combinaties op een rijtje gezet. Deze staan in de catalogus ‘Sprong over het IJ’.

Trefwoorden