Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

18.10.2018
Image

Amsterdam stelt voor erfpachters 10 procent extra korting te geven bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Op dit moment wordt in de berekening op de erfpachtgrondwaarde een korting berekend van 25 procent deze wordt nu verhoogd naar 35 procent. Deze voorgestelde korting is onderdeel van het in mei 2018 gepresenteerde coalitieakkoord.

“Dit college wil de 10 procent extra korting met terugwerkende kracht invoeren zodat alle erfpachters die tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2020 een overstap aanvragen of hebben aangevraagd, de extra korting krijgen”, zo verklaart wethouder Van Doorninck van Grondzaken.
Alle erfpachters die een aanbieding hebben aangevraagd of geaccepteerd krijgen na het definitieve besluit te horen hoe de extra korting zal worden doorgevoerd. Ook erfpachters die al zijn overgestapt hebben recht op de korting, de gemeente betaalt de eventuele extra notariskosten en de eventueel teveel betaalde afkoopsom. De gemeenteraad neemt rond de jaarwisseling een definitief besluit over de extra korting.
In juni 2017 heeft de gemeente de Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht vastgesteld om erfpachters meer zekerheid en keuzevrijheid te kunnen bieden. Tot 1 januari 2020 kan gebruik worden gemaakt van voordelige voorwaarden waaronder berekening van de kosten op basis van de WOZ-waarde van 2014 of 2015. De erfpachter kan kiezen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht door
middel van afkoop of door te kiezen voor een jaarlijks te betalen canonbedrag.