Overslaan en naar de inhoud gaan

'Te royaal' versus 'onvoldoende'. Voorspelbare reacties op wetsvoorstel Betaalbare huur

Image

Minister De Jonge zond op 6 februari zijn lang verwachte huurwet naar de Tweede Kamer. De reacties uit de sector zijn redelijk voorspelbaar. Huurdersorganisaties vinden dat minister De Jonge teveel tegemoet is gekomen aan wensen van beleggers. Investeerders in huurwoningen vinden juist verdere aanpassingen nodig om de bouw van huurwoningen voor middeninkomens aantrekkelijk te maken. Wat eigenlijk niemand wil is verder uitstel. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan zekerheid. Blijvende onduidelijkheid leidt tot verdere vertraging van nieuwbouwprojecten. 

De Woonbond blijft per saldo voorstander van de wet, maar betreurt het dat minister De Jonge 'uitzonderlijk royaal' tegemoet is gekomen aan de wensen van commerciële verhuurders. De bond wijst op de jaarlijkse huurverhoging van maximaal 1 procent boven de CAO-loonstijging en de langere periode waarin een hoger maximum geldt voor nieuwbouwwoningen. De nieuwbouw wordt volgens de bond al beloond met veel extra punten voor een goede energieprestatie. Dus waarom dubbelop?

'Niet ver genoeg'

De IVBN (institutionele beleggers) en NEPROM (projectontwikkelaars) vinden daarentegen dat minister De Jonge niet ver genoeg is gegaan om investeringen in nieuwe huurwoningen voor middeninkomens rendabel te maken. Volgens directeur Jan Fokkema van de NEPROM leidt de wet "tot dermate grote inperking van huren dat investeerders geen middenhuurwoningen kunnen realiseren zonder financiële steun vanuit de overheid."

Ze vragen de Tweede Kamer om een aantal concrete aanpassingen: de nieuwbouwopslag van 10 procent op de maximale huur ook te laten gelden voor woningen die na 2025 worden gebouwd; de Woningwaarderingstabel jaarlijks te indexeren met CAO +1 procent in plaats van de gebruikelijke inflatiecorrectie (CPI). Daarnaast wil men dat woningen met een B- en C-label respectievelijk 3 en 1 WWS punten extra krijgen. In het huidige wetsvoorstel krijgen vooral A-labels extra punten.
En dan is er nog een steen des aanstoots: de ingevoerde hoge overdrachtsbelasting voor beleggers van 10 procent. Die moet terug naar 6 procent. "Essentieel voor het (internationale) fiscale investeringsklimaat", aldus IVBN en NEPROM.