SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen

29.06.11

SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen'

De bewoners van de in slechte staat verkerende woningen in de Nolensstraat en de Voermanbuurt (Knijtijzerpanden) krijgen vanaf september een stadsvernieuwingsurgentie. Dat is althans de inzet van wethouder Paulus de Wilt. Stadsdeelraad en de dienst Wonen, Zorg en Samenleven moeten nog akkoord gaan. Normaal mag een dergelijke urgentie alleen worden verstrekt als de sloop- of renovatiedatum is vastgesteld. De urgentiestatus geeft recht op een verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. 

De Wilt wil de  bewoners een voorrangspositie geven vanwege de zeer slechte staat van hun woningen. De wethouder beloofde tevens dat de bewoners hulp krijgen bij het vinden van passende woonruimte. Grote gezinnen zullen daarbij extra aandacht krijgen.

Knijtijzerpanden

De complexen van architect Herman Knijtijzer. De sloopvergunning werd voorjaar 2009 afgegeven, na verworpen bezwaren van het Cuypersgenootschap.

De SP publiceerde dit voorjaar een zwartboek over het achterstallig woningonderhoud in Nieuw-West. Het ging daarbij vooral corporatiewoningen waarvan de sloop is uitgesteld vanwege de crisis. Het onderhoud aan deze woningen is vaak al vele jaren minimaal. 

Chris Schaeffer, SP-fractievoorzitter in Nieuw-West, is blij met deze oplossing: “Hiermee wordt voldaan aan een van onze  aanbevelingen uit het Zwartboek : zorg ervoor dat gezinnen met kinderen die ziek zijn als gevolg van de slechte huisvesting zo snel mogelijk een goede gezonde woning krijgen. Die huizen waren aanwijsbaar ongezond."

Zodra de huidige bewoners zijn vertrokken, worden de woningen opgelapt en verhuurd aan jongeren en studenten. De jongeren krijgen een tijdelijk jongerencontract en de studenten een campuscontract. 

Zie ook:

Politiek bezoekt 'schimmelwoningen' (NUL20, 12 maart 2011)

De zin en onzin van renovatie (NUL20, juli 2010)

 

 

 

 

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS