Start bouw 470 klimaatneutrale woningen in Overtoomse Veld

13.05.2012

Vrijdag 11 mei is de ontwikkeling van 'Stadstuin Overtoom' in Overtoomse Veld officieel van start gegaan. De sloop is overigens al begonnen. In het zuidelijke middengebied van deze Amsterdamse wijk worden 352 huurwoningen gesloopt en 470 klimaatneutrale woningen gebouwd. De woningen in sociale huur (30%), vrije sector huur (20%) en koop (50%), worden verdeeld over zes woonblokken, gelegen in een openbare stadstuin. In de eerste fase worden vooral sociale huurwoningen (130) gebouwd.

De initiatiefnemers -   Eigen Haard,  ERA Contour,  KOW en Oranje - beogen een klimaatneutrale wijk te bouwen zonder de daarvoor gebruikelijke extra kosten. Dat moet lukken door in de bouwketen verregaand samen te werken. De financiële prikkel om samen een goed resultaat te boeken is dat pas op het eind de eventuele winst op het totale project onder de partijen wordt verdeeld. De ontwikkelde samenwerkingsvorm staat inmiddels bekend als het 'Co-Green' concept. Volgens projectontwikkelaar Jurgen van den Laarschot van Eigen Haard gaat deze ketenintegratie zo'n 18.000 euro per woning besparen; daarmee zijn de meerkosten van extra maatregelen om de woning klimaatneutraal te maken (tov een bouwbesluit-woning) gedekt. De bouwkosten komen nu op zo'n 120.000 euro per woning uit.

Stadstuin Overtoom

Stadstuin Overtoom bestaat uit zes woonblokken. De twee blokken (met zonnepanelen) van de eerste bouwfase zijn gedetailleerd ingetekend. Zie ook deze Aanbouw-video over de bouw van de wijk. 
 

Zo'n 50 procent van de bewoners keert terug na de oplevering van de eerste fase. Deze sociale huurwoningen zijn al toegewezen. Niet alle bewoners zijn daarmee even gelukkig. Sommigen hebben kort geleden gehoord dat ze in een veel kleinere woning terecht komen dan waarop ze hadden gerekend.

Klimaatneutraal

Om de woningen klimaatneutraal te maken wordt het complex voorzien van zonnepanelen en extra isolatie. In de woningen komt vloerverwarming en -koeling. Negentig procent van het sloopmateriaal wordt hergebruikt; ook voor de nieuwe wijk. In het beton wordt bijvoorbeeld zo'n 20 procent oud betonmateriaal hergebruikt. Portefeuillehouder Paulus de Wilt van Stadsdeel Nieuw-West benadrukt dat de duurzaamheidsambities verder gaan dan de klimaatneutrale woningen. Hij wijst erop dat met de koeling en extra wateropslagcapaciteit wordt geanticipeerd op klimaatwijzigingen. Het stadsdeel wil ook de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk inrichten.

Tussen de zes woonblokken komt openbaar groen. Daarnaast krijgt elk woonblok zijn eigen binnentuin. Alle woningen beschikken over balkons en/of terrassen. In de architectuur van de gebouwen is extra aandacht besteed aan het integreren van groen, zoals balkons met pergola’s, staaldraad voor klimplanten en veel plantenbakken.