Solids op IJburg minder in trek

27.06.11

Solids op IJburg minder in trek

Een tweede stormloop op Solids bleef uit. De veiling van de  7000 vierkante meter vrij indeelbare vloeroppervlak in IJburg is een minder groot succes geworden dan die van een maand eerder in Amsterdam-West. Het nieuwe pand van Stadgenoot aan de Eerste Constantijn Huygensstraat werd toen in een dag volledig verhuurd. Voor de Solids in IJburg bleek minder interesse. Op de veiling zaterdag 25 juni is 3000 vierkante meter, veertig procent van het gebouw, verhuurd. Toch is Stadgenoot niet ontevreden, laat een woordvoerder weten. "Wij zijn juist erg blij dat we midden in een recessie, in een gebied waar al 17 duizend vierkante meter vloeroppervlak leegstaat, in een dag drieduizend vierkante meter kunnen verhuren."

Solid

De woningcorporatie had, vanwege de locatie, al verwacht dat de Solid op IJburg op minder interesse kon rekenen dan die in West. Voorzichtigheidshalve was daarom gekozen voor een hogere startprijs. De minimumprijs was7,5 euro per vierkante meter per maand, anderhalve euro hoger dan in West. Uiteindelijk werd voor de commerciële ruimtes, waaronder horeca en een winkel,  veel minder betaald dan in West: gemiddeld 14,50 euro, oftewel 174 euro per meter per jaar. In West werd 300 euro betaald.

Net als in West is de verhouding tussen wonen en werken ongeveer in evenwicht. Sociale huurders wisten vijftien procent van het deel op te eisen dat zaterdag aan de bestemming wonen is toegekend. Voor deze groep huurders vormt de woonduur voor het huren van een Solid geen belemmering. Zij konden maximaal op zestig vierkante meter bieden.

Volgens Stadgenoot bleken de onderste en de twee bovenste verdiepingen van het gebouw aan de IJburglaan het populairste. De corporatie plaatst daar in de komende weken tussenwanden; de inbouw van de cascoruimtes moeten de huurders zelf organiseren. Op andere verdiepingen zijn weliswaar clusters verhuurd, maar toch staat in ieder geval een verdieping nog helemaal leeg.

Stadgenoot is jarenlang bezig geweest om het concept van de Solids waarbij de keuzevrijheid van de gebruiker en flexibel gebruik op lange termijn centraal staan, te realiseren. De corporatie heeft het voor elkaar gekregen dat voor de Solids verschillende uitzonderingen op het gebied van wet- en regelgeving gelden. Meer daarover is te lezen in het komende nummer van Nul20 (7 juli). [JZ]

Zie ook:

Bijdendijk: "De huurder is de baas, niet de verhuurder of de politiek" (NUL20, 6 juli 2011)


Eerste Solid in een keer volledig verhuurd (NUL20, 9 mei 2011)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.