Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruime voldoende voor De Key

De Key presteert ruim voldoende, zo blijkt uit een rapport van de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. De prestaties zijn gewaardeerd met een 6,8. De woonstichting is blij met de positieve score, zeker gezien de problemen de afgelopen jaren. De visitatiecommissie oordeelt dat de maatschappelijke prestaties van De Key - ondanks de vele veranderingen in de organisatie – met een ruime 7 op niveau zijn gebleven. Op de onderdelen governance en vermogen ziet de commissie een duidelijke verbetering in de afgelopen twee jaar. Aandachtspunten blijven de vermogenspositie, het sturen op kasstromen en verbetering van de doelmatigheid. Ook met betrekking tot governance wordt nog niet overal een 7 gehaald, al is er veel waardering voor de verbetering van het functioneren van de raad van commissarissen. De Key ziet de visitatie niet alleen als een belangrijk verantwoordingsinstrument, maar ook als een verbeterinstrument. Directeur/bestuurder Rob Haans: “Uit de resultaten blijkt dat we op de goede weg zitten. Maar we zien ook dat er nog verbetering mogelijk is. Met de aandachtspunten uit het rapport gaan we aan de slag”.