Rochdale: woonfraude in 2014 toegenomen

20.01.15
Rochdale: woonfraude in 2014 toegenomen

Woonfraude is in 2014 toegenomen. Vooral het aantal hennepkwekerijen is sterk gestegen, zo blijkt uit de jaarcijfers van de afdeling Bestrijding Onrechtmatige Bewoning (BOB) van woningstichting Rochdale. Opvallend was de verdubbeling van het aantal hennepkwekerijen ten opzichte van het jaar daarvoor, het groeiende aantal gekraakte woningen en het commercieel exploiteren van een sociale huurwoning voor bed & breakfast.
De medewerkers van de afdeling BOB hebben vorig jaar 512 dossier afgerond. Hiervan is 281 keer geen fraude vastgesteld. 39 huurders kregen onder voorwaarden een laatste waarschuwing om de woning te behouden. Bij 58 adressen waren medewerkers genoodzaakt een juridische procedure te starten voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Met als gevolg dat 48 woningen zijn ontruimd, in 9 gevallen vertrok de huurder vrijwillig.
De grote hoeveelheid gekraakte woningen (40 woningen) komt mede doordat een woningblok in de wijk Jeruzalem door krakers in beslag werd genomen (26 woningen), en in de Ten Katestraat (9 woningen). Er zijn 4 meldingen binnen gekomen met het vermoeden van een bed & breakfast. Door de inzet van BOB-medewerkers zijn vorig jaar 192 woningen van Rochdale opnieuw beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur; 178 in Amsterdam en Diemen, 10 in Zaandam, en 4 in Purmerend. De afdeling leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de doorstroming van de woningmarkt, aldus de woningcorporatie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS