Rochdale: afgelopen jaar grote stappen naar gezonde organisatie

09.06.15
Rochdale: afgelopen jaar grote stappen naar gezonde organisatie

Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014. De betere positie is het resultaat van bezuiniging op de organisatie en het terughoudend investeringsbeleid van de afgelopen jaren. Volgens Rochdale ontstaat daardoor in de komende periode ruimte de huren te matigen, meer te investeren in bestaand bezit, maar ook voor het ophogen van de budgetten voor onderhoud en leefbaarheid.
Vanwege de verhuurdersheffing van 20,6 miljoen euro heeft Rochdale vorig jaar de huren extra moeten verhogen. Alleen voor de groep met een inkomen op bijstandsniveau matigde de corporatie de huurverhoging in veel gevallen. Daarnaast is bij tien procent van alle nieuwe verhuringen de huurprijs verlaagd.
Door de verbetering van de financiële positie pakte Rochdale vorig jaar eerder uitgestelde renovatieprojecten weer op. Eind 2014 werkte de corporatie aan acht projecten, waarvan vijf renovatie- (646 woningen), twee sloop/nieuwbouw- (164 woningen) en een transformatieproject (285 studenteneenheden). Met de investeringen in het bezit was in 2014 een bedrag van € 32 miljoen gemoeid. In de loop van het jaar zijn het renovatie-project De Voerman fase 2 en een nieuwbouwblok sociale huurwoningen in het Amstelkwartier opgeleverd.
Het operationeel resultaat over 2014 bedraagt 43 miljoen euro. Dat resultaat was ongeveer gelijk aan vorig jaar. "We kunnen ons vanuit een gezonde basis weer volledig op onze kerntaak richten. Daardoor kunnen we de komende jaren de huren van vrijkomende woningen matigen, steken we meer geld in planmatig onderhoud en gaan we meer woningen renoveren en nieuw bouwen," aldus de raad van bestuur.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS