RLi: Amsterdam moet de strijd aan gaan tegen extreme huurstijgingen

01.10.2020
Image

Amsterdam moet de strijd aan gaan tegen extreme huurstijgingen. Ook moet de woningvoorraad beter worden benut en het is zaak meer te investeren in publieke voorzieningen. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving (RLi) in een rapport over de toegang tot de stad.

Volgens de onderzoekers wordt Amsterdam gekenmerkt door dure huizen, ontoereikend openbaar vervoer en schrale publieke voorzieningen. “Veel Amsterdammers kunnen niet meedoen aan het leven in de stad, die uitgroeit tot een enclave van welgestelden. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook slecht voor Amsterdam. En de groepen die tussen wal en schip vallen, nemen toe,” zegt professor Niels Koeman.
Volgens de RLI telde Amsterdam altijd al veel kwetsbaren voor wie het leven ingewikkeld is, zoals lage inkomens en daklozen. Daar komen allerlei nieuwe groepen bij: zzp’ers, flexwerkers en middeninkomens. Het onderzoek bestrijkt alle grote steden in Nederland die kampen met vergelijkbare problemen, al zijn die volgens het rapport in Amsterdam veel extremer. “Wie in de stad wil wonen of blijven, moet veel geld meenemen, omdat koophuizen onbetaalbaar zijn en de huren flink gestegen. De publieke voorzieningen, denk aan zorg, bibliotheken, sport en buurthuizen, zijn verschraald.”

De Rli adviseert gemeenten en Rijk meer te investeren in publieke voorzieningen, de huizenvoorraad in de stad beter te benutten en de strijd aan te gaan tegen de huurstijgingen. In het vervoer zou ‘toegang voor iedereen de grondslag moeten zijn'.