Overslaan en naar de inhoud gaan

PvdA: ‘Sociale huur naar draagkracht’

Image

Om de betaalbaarheid van wonen voor lage en middeninkomens te garanderen moet voor sociale huurwoningen een huur naar draagkracht worden ingevoerd, zo schrijft de PvdA in het maandag gelanceerde conceptverkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’. De huurquote is volgens de sociaaldemocraten eerlijker en voorkomt armoede en huurachterstanden. Het inkomen en het type huishouden zijn dan bepalend voor de maximaal toegestane huur. Het Nibud, als bewaker van de betaalbaarheid, zal in de bepaling van de huurquote een onafhankelijke adviesrol krijgen.

Om aan de woningbehoefte tegemoet te komen moeten er in Nederland tot 2030 tussen 700.000 en 1.000.000 woningen extra worden gebouwd. De steden in de Randstad krijgen de ruimte om te groeien, maar de grootste deel van die groei moet wel bestaan uit woningen met een betaalbare huur. Daar is een programmatische aanpak voor nodig van Rijk, provincies en gemeenten samen, aldus de PvdA. Iedere gemeente moet een bijdrage leveren aan passende huisvesting voor iedereen. Zij wil daarom voor iedere regio een aanbodnorm. Gemeenten die verzaken, worden verplicht om hun achterstand in de realisatie van voldoende passende woningen in te lopen.

De verhuurdersheffing zal als het aan de PvdA ligt veranderen in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen. Verder is de PvdA voorstander van regionale differentiatie in de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, de komst van een Rijksfonds voor Wonen en meer zeggenschap van huurders in het beleid van woningcorporaties.