Overslaan en naar de inhoud gaan

Prinsjesdag: verhoging van de huurtoeslag en de startbouwimpuls

Image

In de Rijksbegroting voor 2024 zit een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Een van de maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag met ruim 34 euro per maand. Het budget voor de Startbouwimpuls die vanaf 2024 wordt uitgekeerd om woningbouwprojecten vlot te trekken wordt verhoogd met 50 miljoen naar 300 miljoen euro. Op het gebied van nieuwbouw staan er verder vooral maatregelen die al in uitvoering zijn of eerder zijn aangekondigd.

Het ministerie heeft nog steeds het voornemen de Wet Betaalbare Huur in 2024 in te voeren. Hiermee wordt de middenhuur gereguleerd. Aedes en Woonbond zijn voorstander van die wet. Maar volgens de NEPROM, de brancheorganisatie van project- en gebiedsontwikkelaars, moet de politiek "snel komen met een werkbare vorm van huurregulering, die beleggers aanmoedigt om in het middensegment te blijven investeren". Een  optie die naar verluidt op tafel ligt is het verhogen van de opslag voor nieuwbouwwoningen van 5 naar 10 procent op de maximale huurprijs. 

De NEPROM heeft trouwens sowieso weinig goede woorden over voor de Haagse politiek van dit moment. In haar reactie op de miljoenennota hekelt zij de 'beleidsarme' begroting en de gelatenheid in de politiek. Volgens de ontwikkelaars stevent de woningmarkt op een ramp af, met omvangrijke ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort. De ontwikkelaars pleiten voor een Doorbouwgarantie en een effectief Nationaal Koopstartfonds.

Dat het kabinet de wooncrisis laat voortwoekeren is om hele andere redenen ook de conclusie van De Woonbond. Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, pleit ervoor dat de winstbelasting voor woningcorporaties wordt afgeschaft: "De verhuurderheffing is weliswaar afgeschaft, maar de belastingdruk voor woningcorporaties blijft groot omdat zij ondanks hun maatschappelijke taak toch fiscaal behandeld worden alsof ze commerciële multinationals zijn." De corporaties betalen gezamenlijk zo'n 1,5 miljard aan vennootschapsbelasting (incl. ATAD).

Een uitgebreid overzicht van punten uit de miljoenennota die de sociale huursector raken staat op de site van Aedes.