Overheden in regio Amsterdam sorteren voor op circulaire inkoop

22.10.2019
Image

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil zijn inkoopmacht gebruiken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarnaast willen de MRA-overheden dat in de bouwsector maximaal hergebruik van producten en de inzet van bouw- en sloopmateriaal het uitgangspunt wordt bij nieuwbouw en renovatie. Dat is afgesproken bij de MRA Duurzaamheid Top op 18 oktober.

Op landelijk niveau hebben marktpartijen en overheden in juni een Nationaal Convenant Cirkelstad afgesloten om bouwmethoden te ontwikkelen die zowel energieneutraal, klimaatadaptief als circulair zijn. De MRA geeft daar regionale invulling aan met een eigen driejarig Cirkelstad-programma. Doel daarvan is om in die periode brede ervaring op te doen met dergelijke woon/renovatieprojecten. Elk van de samenwerkende partijen zal daartoe drie projecten inbrengen. Die zullen worden geëvalueerd via een door de TU Delft ontwikkelde audit-methodiek. Maximaal hergebruik van producten en de inzet van bouw- en sloopmateriaal moet in de toekomst het uitgangspunt worden in de bouw, aldus de MRA.

De MRA, die bestaat uit 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoersregio Amsterdam, wil volgend jaar starten met gezamenlijke circulaire inkoop. Daarvoor zijn vijf 'inkooppakketten' vastgesteld, onder andere voor asfalt, bestratingsproducten en beton. In 2025 wil men minstens 50 procent van het inkoopbudget aanwenden voor circulaire inkoop. Het gezamenlijke inkoopvolume is zo'n vier miljard euro op jaarbasis.