Overslaan en naar de inhoud gaan

Opnieuw fors minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

Image

Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties daalde in twee jaar tijd in Nederland van 3.000 in 2018 naar 1.720 in 2020. Dat meldt de brancheorganisatie Aedes op basis van een enquête onder haar leden. Volgens Aedes komt dat doordat woningcorporaties huurschulden veel sneller signaleren. De coronacrisis zou de noodzaak hiertoe vergroot hebben.

Aedes ondertekende in maart vorig jaar, samen met maatschappelijke partners, een manifest om huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen. Huisuitzettingen vinden alleen bij uitzondering plaats. Bovendien wordt in samenwerking met zorginstanties altijd gekeken of de huurder een alternatief onderdak heeft. Verreweg de meeste corporaties (90 procent) nemen binnen een maand contact op met de huurder als een betaling achterwege blijft. Het overgrote deel gaat ook op huisbezoek. Dit blijkt de meest effectieve methode om huurbetalingen weer mogelijk te maken. Ondanks de coronacrisis daalde de totale huurachterstand. Wel zag 60 procent van de corporaties een stijging van het aantal betalingsregelingen.
Eén op de vijf corporaties moest vorig jaar toch tot huisuitzetting overgaan. Soms zijn huurders onbereikbaar of onwillig om samen naar een oplossing te zoeken. Bovendien is er vaak sprake van een combinatie met overlast of criminaliteit. Aan een uitzetting gaat een gerechtelijk vonnis vooraf. In drie op de vier gevallen wordt een huisuitzetting na een vonnis alsnog voorkomen. Het aantal vonnissen daalden overigens ook sterk: van 12.000 in 2018 naar 7.000 in 2020.

De landelijke trend naar minder uitzettingen vanwege huurschuld was in Amsterdam al veel eerder ingezet, dankzij programma's voor vroegsignalisering in combinatie met schuldhulpverlening. Het aantal huisuitzettingen vanwege huurschuld is gezakt van vele honderden naar slechts 78 in 2019. Het aantal woningontruimingen was in 2020 met 35 zelfs historisch laag, deels vanwege een coulanter beleid door de coronacrisis.