Overslaan en naar de inhoud gaan

Onzekerheid over tijdige aanpak energieslurpende corporatiewoningen

Image

De afschaffing van de Verhuurderheffing zal in Amsterdam een enorme kwaliteitsslag in de bestaande woningvoorraad van corporaties betekenen, zo schrijven de wethouders Wedemeijer (Wonen) en Van Doorninck (Duurzaamheid) in een brief aan de gemeenteraad. Maar de onzekerheid over het tempo van verbetering is volgens het college heel groot.

Nagenoeg alle corporatiewoningen, uitgezonderd de monumenten, gaan naar minimaal label D. Eerder maakte het Rijk met koepelorganisatie Aedes de afspraak dat een dergelijke kwaliteitssprong voor eind 2028 moet worden bereikt. Volgens het college is het nog lang niet zeker of de corporaties daartoe in staat zijn. De onzekerheden zijn groot. “Als de corporaties dezelfde daling van energie-labels in hun voorraad laten zien als de afgelopen jaren, dan zou die doelstelling realistisch moeten zijn. Corporaties geven echter aan dat dit een grote opgave is”, aldus het college.

De komende tijd zullen de corporaties inzichtelijk maken om hoeveel woningen het gaat, wat er voor nodig is om dat tijdpad te halen en welke belemmeringen nog moeten worden weggenomen. Landelijk is afgesproken dat corporaties uiterlijk voor 1 juli  laten weten welke extra bijdrage zij met de extra investeringsruimte kunnen leveren.