Overslaan en naar de inhoud gaan

Noord-Holland: nieuwbouw concentreren bij OV-knooppunten

Image

Noord-Holland wil toekomstige woningbouw in de provincie meer centreren rond knooppunten van het openbaar vervoer. Dat zegt Tjeerd Talsma in een interview door Gebiedsontwikkeling.nu. De helft van alle stedelijke ontwikkeling zal volgens hem rondom knooppunten moeten gaan plaatsvinden. Talsma: "Wij kiezen primair voor OV-locaties in plaats van voor uitleglocaties."

Nog altijd wordt voorspeld dat er de komende decennia honderdduizenden woningen extra nodig zijn in de metropoolregio Amsterdam. Talsma: "De vraag die dan voorligt is: waar moeten die woningen komen? Met uitleglocaties heb ik grote moeite. Daarnaast zijn er heel veel contouren die de mogelijkheden beperken, zoals voor Schiphol, maar ook vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Of denk aan de groene scheggen van Amsterdam. Als je alles optelt blijft er vrij weinig ruimte over waar je kunt bouwen."

Volgens Talsma groeit ook de vraag naar dergelijke stedelijke locaties. Als bereikbaarheid én duurzaamheid belangrijke criteria zijn, ligt de keuze voor gebiedsontwikkeling rond OV-knooppunten volgens hem voor de hand. Het is de enige manier om de ruimtelijke druk op te lossen zonder heel Noord-Holland vol te bouwen, aldus Talsma.

Essentieel voor het knooppuntenbeleid is het rijksprogramma Hoogfrequent Spoorvervoer, waarbij het spoor zo vaak rijdt dat je op een willekeurig moment het station kunt opstappen. Voor dit hoogfrequent spoor zijn de trajecten Amsterdam-Heerhugowaard, Amsterdam-Hoorn en Amsterdam-Weesp aangewezen, maar de uitvoering is tot verdriet van Talsma opgeschoven tot na 2028.

Het traject Amsterdam-Heerhugowaard is als pilot aangemerkt. Station Sloterdijk wordt al gemoderniseerd. Talsma: "Het is maatwerk per station. In Uitgeest bijvoorbeeld liggen er voorzieningen rondom een station zoals een zwembad en sportvelden, die je beter kunt verplaatsen om ruimte te maken voor programma dat bijdraagt aan het profiel van het station.’ In de studie 'Maak Plaats! werden de mogelijkheden bij zestig NS-stations en vier regionale busstations onderzocht. ‘Nu is alles overal hetzelfde. We moeten toe naar verschillende typologieën in woonmilieus. Binnenkort gaan we op werkbezoek, met de trein uiteraard, samen met de bestuurders van de verschillende gemeenten.’

Voor Talsma gaat het om het inzichtelijk maken van kansen, en niet om het voorschrijven van aantallen. ‘De gemeenten moeten bereid zijn om erin mee gaan. Wij gaan niet zeggen hoeveel woningen waar moeten komen. Zonder onderlinge afstemming kan het niet."

Zuid-Holland was al eerder bezig met het concept van knooppuntontwikkeling, met het programma Stedenbaan. Daar is van geleerd, aldus Talsma. ‘Helaas is Stedenbaan in de benen gezakt. Wij gaan er nu op verder. De lering die we hebben getrokken is dat we vanaf het begin met de lokale partijen samenwerken.’

Zie: Noord-Holland gaat voor knooppunten (Gebiedsontwikkeling.nu)