Noord-Holland: nieuwbouw concentreren bij OV-knooppunten

29.05.14
Noord-Holland: nieuwbouw concentreren bij OV-knooppunten

Noord-Holland wil toekomstige woningbouw in de provincie meer centreren rond knooppunten van het openbaar vervoer. Dat zegt Tjeerd Talsma in een interview door Gebiedsontwikkeling.nu. De helft van alle stedelijke ontwikkeling zal volgens hem rondom knooppunten moeten gaan plaatsvinden. Talsma: "Wij kiezen primair voor OV-locaties in plaats van voor uitleglocaties."

Nog altijd wordt voorspeld dat er de komende decennia honderdduizenden woningen extra nodig zijn in de metropoolregio Amsterdam. Talsma: "De vraag die dan voorligt is: waar moeten die woningen komen? Met uitleglocaties heb ik grote moeite. Daarnaast zijn er heel veel contouren die de mogelijkheden beperken, zoals voor Schiphol, maar ook vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Of denk aan de groene scheggen van Amsterdam. Als je alles optelt blijft er vrij weinig ruimte over waar je kunt bouwen."

Volgens Talsma groeit ook de vraag naar dergelijke stedelijke locaties. Als bereikbaarheid én duurzaamheid belangrijke criteria zijn, ligt de keuze voor gebiedsontwikkeling rond OV-knooppunten volgens hem voor de hand. Het is de enige manier om de ruimtelijke druk op te lossen zonder heel Noord-Holland vol te bouwen, aldus Talsma.

Essentieel voor het knooppuntenbeleid is het rijksprogramma Hoogfrequent Spoorvervoer, waarbij het spoor zo vaak rijdt dat je op een willekeurig moment het station kunt opstappen. Voor dit hoogfrequent spoor zijn de trajecten Amsterdam-Heerhugowaard, Amsterdam-Hoorn en Amsterdam-Weesp aangewezen, maar de uitvoering is tot verdriet van Talsma opgeschoven tot na 2028.

Het traject Amsterdam-Heerhugowaard is als pilot aangemerkt. Station Sloterdijk wordt al gemoderniseerd. Talsma: "Het is maatwerk per station. In Uitgeest bijvoorbeeld liggen er voorzieningen rondom een station zoals een zwembad en sportvelden, die je beter kunt verplaatsen om ruimte te maken voor programma dat bijdraagt aan het profiel van het station.’ In de studie 'Maak Plaats! werden de mogelijkheden bij zestig NS-stations en vier regionale busstations onderzocht. ‘Nu is alles overal hetzelfde. We moeten toe naar verschillende typologieën in woonmilieus. Binnenkort gaan we op werkbezoek, met de trein uiteraard, samen met de bestuurders van de verschillende gemeenten.’

Voor Talsma gaat het om het inzichtelijk maken van kansen, en niet om het voorschrijven van aantallen. ‘De gemeenten moeten bereid zijn om erin mee gaan. Wij gaan niet zeggen hoeveel woningen waar moeten komen. Zonder onderlinge afstemming kan het niet."

Zuid-Holland was al eerder bezig met het concept van knooppuntontwikkeling, met het programma Stedenbaan. Daar is van geleerd, aldus Talsma. ‘Helaas is Stedenbaan in de benen gezakt. Wij gaan er nu op verder. De lering die we hebben getrokken is dat we vanaf het begin met de lokale partijen samenwerken.’

Zie: Noord-Holland gaat voor knooppunten (Gebiedsontwikkeling.nu)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.