Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe rekentool voor erfpachters online

Image

De gemeente Amsterdam heeft de rekentool van de kosten voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht online gezet. Individuele erfpachters kunnen nu berekenen wat hun jaarlijkse canon zal zijn. De nieuwe rekentool is gebaseerd op een verlaging van de buurtstraatquotes en een extra overstappremie van 25 procent.

"Door de aanpassing van de overstapregeling zien erfpachters dat het aantrekkelijk wordt om over te stappen," aldus wethouder Van der Burg van Grondzaken. Hij verwacht dat veel mensen de komende 2,5 jaar voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht zullen kiezen. De jaarlijkse erfpachtcanon is te berekenen op: www.berekenuwoverstap.nl

De belangrijkste verschillen van de definitieve Overstapregeling met het conceptvoorstel zijn:
 Aanvragen voor overstappen onder gunstige voorwaarden kan tot en met 31 december 2019 in plaats van alleen in 2017
 De laagste van de WOZ met peildatums 1-1-2014 of 1-1-2015, in plaats van alleen WOZ 2014
 25% overstappremie in plaats van geen overstappremie
 BSQ’s dalen van gemiddeld 28% naar gemiddeld 21%
 Hoogste BSQ daalt van 85% naar 49%
 Als gevolg van de methode Grondwaardebepaling namen de in-komsten voor de gemeente met 73% toe als erfpachters niet tus-sentijds (in 2017 tot 2020) zouden overstappen. Door aanpassingen in de methode Grondwaardebepaling is dat afgenomen tot 8%.
 Er komt een uitbreiding van de vangnetregeling met de mogelijk-heid van uitgestelde canonbetaling onder strikte voorwaarden.  Alleen erfpachters met een woning kunnen overstappen.
 Voor canonbetalende erfpachters komt er na overstap een extra betalingsvorm, namelijk alleen de eeuwigdurende canon afkopen.

Trefwoorden