Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder ontruimingen van sociale huurwoningen in Amsterdam

In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen ontruimd, zo blijkt uit cijfers van de Amsterdamse corporaties. In 329 gevallen werd ontruimd vanwege een huurschuld. Het aantal ontruimingen is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) afgelopen jaar flink gedaald. In 2014 werden nog 609 sociale huurwoningen ontruimd.

De corporaties zijn verheugd over de daling van het aantal ontruimingen. De daling is overigens wel beïnvloed door actievoerende politieagenten. Vanwege CAO-acties werd in de maanden september en oktober minder ondersteuning geboden. In die periode zijn slechts de ontruimingen op basis van overlast doorgegaan. In de laatste twee maanden van 2015 is de achterstand zoveel mogelijk ingelopen, maar het is niet onaannemelijk dat een deel is afgesteld. Het aantal ontruimingen door particulieren steeg afgelopen jaar met drie procent naar 145 ontruimingen. De meeste ontruimingen doen zich voor in Zuidoost (144 keer) en Nieuw-West (100 keer).

In de praktijk wordt slechts twintig procent van de bijna drieduizend voorgenomen ontruimingen daadwerkelijk uitgevoerd. Corporaties zetten zich er zoveel mogelijk voor in om huisuitzetting van met name gezinnen met kinderen als gevolg van huurschuld te voorkomen. Al na twee weken uitblijven van betaling zoekt een medewerker van de corporatie contact met de huurder en gaat na wat er aan de hand is. Als dat geen resultaat heeft en de huurschuld groter wordt, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning via het project Vroeg Erop Af!. Volgens de AFWC werkt dit beleid. In 2011 werden nog 634 sociale huurwoningen ontruimd.
De preventieve aanpak ‘smaakt naar meer’. Daarom willen de corporaties dit jaar hun samenwerking met gemeente en maatschappelijke dienstverlening uitbreiden. Bijvoorbeeld door huishoudens met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te bieden de huur direct te laten inhouden op de uitkering. Dit project met de naam Geregelde Betaling is eind november stadsbreed in gang gezet. Rochdale draaide in 2014-2015 een pilot met geregelde huurbetaling voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam-Zuidoost. Het aantal huisuitzettingen daalde voor wat betreft huurders van Rochdale in dat stadsdeel met veertig procent.