Leefbaarheidsproblemen in Koornhorst aangepakt

25.10.13
Leefbaarheidsproblemen in Koornhorst aangepakt

Woningcorporatie Rochdale komt met maatregelen om de overlast- en leefbaarheidsproblemen in de 55+ flat Koornhorst in Zuidoost aan te pakken. De maatregelen moeten de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Er zijn klachten over drankgebruik, prostitutie en drugsoverlast door een beperkt aantal bewoners. Huurders die zich blijven misdragen lopen het risico uit hun huis te worden gezet.

Koornhorst kampt al langere tijd met problemen. De bewoners hebben hun grieven in petitievorm aan Rochdale aangeboden. De woningcorporatie probeert nu de veiligheid te verhogen door de flat in de winter na negen uur ’s avonds grotendeels af te sluiten. Er blijft dan één ingang over waar bezoekers  zich via een halofoon kunnen melden. Er komen  bovendien borden met de tekst 'verboden toegang voor onbevoegden', om de politie in staat te stellen te handhaven. Het is namelijk een gebouw met veel semi-openbare ruimtes. Verder is er beveiliging voorgesteld, gedacht wordt aan twee rondes tussen tien uur ’s avonds en drie uur ’s nachts.

De receptiemedewerkers gaan weg, er komt een woonondersteuner die bewoners welkom heet (bij nieuwe verhuring), en die ideeën van bewoners oppakt, en letterlijk achter de voordeur komt. Samen met een nieuwe complexbeheerder worden mensen aangesproken als huisregels overtreden worden. Het team Bestrijding Onrechtmatige Bewoning van Rochdale geeft prioriteit aan de Koornhorst om een aantal meldingen te onderzoeken. Rochdale verbiedt het schenken van alcoholische dranken in de gezamenlijke ruimte.

Volgende week krijgen alle bewoners gestuurd met brief waarin twee voorstellen worden gedaan om de beveiliging uit te breiden inclusief de kosten die dat met zich meebrengt. Rochdale meldt dat met de veiligheidscoördinator van het stadsdeel, met de politie en het college overlegd wordt gevoerd over de aanpak van de ergste overlastgevers. In het kader van de treiteraanpak kan dat in uiterste consequentie leiden tot huisuitzetting.

Koornhorst is een groot flatgebouw met meer dan 300 sociale huurappartementen voor 55-plussers.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS