De Key koopt 180 onzelfstandige studentenwoningen bij station Sloterdijk

12.02.18
De Key koopt 180 onzelfstandige studentenwoningen bij station Sloterdijk

Amsterdam heeft het optiecontract in Sloterdijk-Centrum voor woningbouwlocatie Kavel O, blok 5 en 10, gegund aan Team Crossroads. Er is ruimte voor een bouwprogramma van 30.000 m². Er komen 180 onzelfstandige studentenwoningen, straks in eigendom bij de Key, circa 156 huurwoningen voor middeninkomens en 78 vrije sectorwoningen. Daarnaast is er plek voor diverse voorzieningen gericht op de buurt en bewoners.

De ontwikkellocatie ligt aan het stationsplein van Sloterdijk tegen de Hemboog aan. De uitgeschreven tender was de eerste op basis van het Actieplan meer middeldure huur, dat in juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bijzonder aandachtspunt bij de tender was de bouw van huurwoningen voor middeninkomens met een omvang van tenminste 65 m² gebruiksoppervlak. Deze zijn ook voor gezinnen aantrekkelijk.

Het plan bestaat uit twee torens: één van 90 meter hoog (blok 5) en één van 40 meter hoog (blok 10). Voor de hoge toren met de woningen voor middeninkomens wordt een modulaire bouwmethode gebruikt. Deze methode is, zo verklaart Crossroads, eerder in New York toegepast en levert snel kwalitatief goede en betaalbare woningen op.

Team Crossroads bestaat uit een samenwerkingsverband van ontwikkelaar TBD, MVSA Architects, Kondor Wessels Amsterdam, Delva Landscape Architects, De Dakdokters, VIAC en Klimaatgarant. Het team heeft tot juli 2019 om tot uitwerking van het ontwerp te komen, waarna de erfpachtovereenkomst gesloten wordt en de bouw kan starten. Sloterdijk-Centrum maakt onderdeel uit van het programma Haven-Stad: de transformatie van twaalf deelgebieden waar de komende decennia 40.000 tot 70.000 woningen in en rond de noordwestkant van de stad worden toegevoegd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS