Kamermeerderheid wil dat corporaties meer dure woningen verkopen

21.12.17
Kamermeerderheid wil dat corporaties meer dure woningen verkopen

De Tweede Kamer wil meer prikkels in de verhuurderheffing om in populaire gebieden duurdere woningen te verkopen en meer kleine sociale huurwoningen te bouwen. Maar de Kamer wil niet dat de huidige heffing blijft doorstijgen. Ook wil de Kamer de administratieve lasten voor corporaties beperken, een 'woonakkoord voor ouderen', uitbreiding van het programma Weer Thuis! en een onderzoek naar een initiatiefrecht voor huurders rond wooncoöperaties. Dat bleek uit de stemmingen deze week bij het wetgevingsoverleg over Wonen.

Door de snel stijgende WOZ-waarden neemt de verhuurderheffing die corporaties betalen de komende jaren toe tot ruim boven de 2 miljard euro. De Tweede Kamer wil nu op voorspraak van CDA, D66 en ChristenUnie de meeropbrengst boven de in het regeerakkoord geraamde 1,7 miljard euro inzetten in de woningmarkt, voor de verduurzaming van sociale huurwoningen en voor doorstroming. De corporaties krijgen dus min of meer sigaar uit eigen doos.
Ook werd de motie aangenomen van VVD-kamerlid Daniël Koerhuis, waarin minister Ollongren wordt opgeroepen manieren te vinden om in de verhuurderheffing prikkels in te bouwen om corporaties te bewegen dure sociale huurwoningen te verkopen. Dit om de bouw van goedkopere woningen te financieren.
Eerder hadden enkele huurdersorganisaties (waaronder de huurderskoepel van Stadgenoot, de IBWN en Bond Precaire Woonvormen) gewaarschuwd voor de segregatie-effecten van dergelijke verkoop: omdat de WOZ-waarde meetelt in het Woningwaarderingssysteem komen de meeste woningen in de centra van steden in de categorie 'dure woningen' (meer dan 143 punten) terecht. Zij wijzen er op dat het aandeel huurwoningen van corporaties in grote delen binnen de ring al onder de 35 procent ligt en bepleiten een totale verkoopstop in Amsterdam.
Verkoop van de duurdere corporatiewoningen is een oude wens van de VVD. Minister Blok maakte zich er al sterk voor.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS