Inkomensgegevens scheefhuurders ten onrechte verstrekt

13.04.12

Inkomensgegevens scheefhuurders ten onrechte verstrekt

De Belastingdienst mag geen inkomensgegevens van huurders aan verhuurders verstrekken zolang daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Zo heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitgemaakt in een zaak aangespannen door vier Amsterdamse huurders.

Het kort geding was een initiatief van Frans Ondunk van de Huurdersvereniging Oost. Samen met drie huurders maakte hij bezwaar tegen de verstrekking van hun inkomensgegevens aan Amsterdamse corporaties. Zij beriepen zich daarbij op schending van hun privacy.

De Belastingdienst verstrekte de informatie op basis van een speciale ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechter had staatssecretaris Weekers van Financiën deze ontheffing niet mogen verlenen. Om twee redenen. De ontheffing is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien kan een dergelijk besluit niet op basis van de algemene belastingwet worden genomen. De verstrekking van de inkomensgegevens aan de verhuurders is dan ook onrechtmatig jegens de huurders.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken noemde tegenover de NOS de uitspraak van de rechter "een tegenvaller". Het is nog onduidelijk of de huurverhoging op 1 juli door zal gaan. "Het is nog te vroeg voor conclusies. Ik ga de uitspraak bestuderen," aldus de minister.

Het kabinet wil dat verhuurders 5 procent extra huurverhoging kunnen heffen bij huishoudens die jaarlijks meer dan 43.000 euro verdienen. Gisteren keurde de Tweede Kamer de wet tegen het scheefhuren alsnog goed; maar de wet moet ook nog door de Eerste Kamer. Als de Belastingdienst pas daarna de inkomensgegevens mag verstrekken, lijkt het bijna onmogelijk de huren per 1 juli aan te passen. De woningcorporaties zijn verplicht voor 1 mei hun huurders formeel te laten weten dat hun huur op 1 juli verhoogd wordt.

Onbruikbaar

Bovendien moet de Belastingdienst zijn werk gedeeltelijk overdoen. De gegevens die de Belastingdienst tot nu toe heeft aangeleverd, blijken volgens Aedes verre van compleet. Daarbij zijn de aangeleverde gegevens onbruikbaar geworden omdat de minister  - op verzoek van de Tweede Kamer - heeft besloten dat het inkomen van inwonende kinderen (<23)niet mee te tellen. De Belastingdienst moet de al verstrekte inkomensverklaringen dan ook opnieuw samenstellen. Ook wil de Kamer dat de Belastingdienst zich baseert op de inkomengegevens van 2011 in plaats van 2010. Dat lijkt praktisch onmogelijk.
Tenslotte vindt Aedes het principieel onjuist dat huurders bij de corporaties bezwaar moeten maken als ze het oneens met het vastgestelde inkomen: "Corporaties willen niet zo diep indringen in de privacy van haar huurders. En ze kunnen de door de huurder verstrekte gegevens niet verifiëren."

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.