Huurdersorganisaties en corporaties onthutst over regeerakkoord

30.10.12
Huurdersorganisaties en corporaties onthutst over regeerakkoord

Woningcorporaties en organisaties van huurders zijn zwaar teleurgesteld over het regeerakkoord. De woningmarkt gaat niet beter functioneren, zo vrezen zij. Voor de huursector dreigt een investeringsstop. Terwijl de huurders financieel worden uitgekleed.

"De corporaties zijn er de afgelopen tijd onvoldoende in geslaagd hun rol duidelijk te maken. Nu worden we afgerekend op ons slechte imago," zo zegt een woordvoerder van Stadgenoot. De onzekerheid over de precieze uitleg van het regeerakkoord is groot. "Mogen we straks geen koopwoningen meer realiseren? Is de aanbieding van woningen voor de vrije sector uitgesloten? We moeten de uitwerking afwachten, maar bij een strikte uitleg van de woorden in het Regeerakkoord lijkt de ruimte daarvoor heel gering."
Stadgenoot ziet wel positieve elementen in het kabinetsvoorstel. Het scheefwonen wordt aangepakt. En het puntenstelsel ondergaat een vereenvoudiging. Voortaan is de WOZ-waarde leidend. Maar de vrees is groot dat de sector in de toekomst niet over voldoende middelen beschikt om te kunnen investeren in nieuwbouw, woningverbetering of leefbaarheid. "Met de bouw van koopwoningen verdienen we geld om nieuwe investeringen te doen. Als dat niet meer is toegestaan en we ook nog eens een omvangrijke heffing moeten betalen, dan komen onze investeringen tot stilstand. Dan hebben we geen geld mee voor verbetering van de leefbaarheid in de wijken. En houden onze investeringen in de woningvoorraad op."

Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, is 'ziek' van het regeerakkoord. Ook hij vreest een investeringsstop. "De corporaties krijgen een gigantische heffing opgelegd. Die groeit door het regeerakkoord van 800 miljoen euro naar 1,3 miljard euro in 2014 en stijgt door naar 2,0 miljard in 2017. We kunnen daar in 2014 nog geen kwart van terugverdienen. Dat betekent dat er geen geld meer beschikbaar is voor investeringen. En dan hebben we het echt niet alleen over nieuwbouw. Dan is er ook geen geld meer voor regulier onderhoud." Terwijl het kabinet, zo staat elders in het regeerakkoord, graag een 'green deal' wil sluiten met de corporaties over woningisolatie en energiebesparing. "Waar moeten we dat van betalen? Dat gaat niet."

Ronald Paping, directeur van de Woonbond, heeft evenmin een goed woord over voor de plannen van het kabinet Rutte-Asscher. Hij mist het evenwicht. "Huurders moeten fors meer huur betalen. Zij worden zwaar getroffen in hun portemonnee, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen." Paping hoopt dat de politiek nog bij zinnen komt. "In Wonen 4.0 hebben we verdere marktwerking op de huurmarkt nadrukkelijk gekoppeld aan de stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste woontoeslag. Een plan met een groot draagvlak, maar het nieuwe kabinet heeft daar uiteindelijk niet voor gekozen."

Ook de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft met grote zorg kennis genomen van het regeerakkoord. Zij vreest dat voor de gewone Amsterdammer wonen in Amsterdam in de toekomst onbetaalbaar wordt. De huurprijzen gaan enorm stijgen, omdat zij gekoppeld gaan worden aan de grillen van de markt: niet de kwaliteit, maar de WOZ-waarde bepaalt de huurprijs. De huur van vrijkomende woningen in de gewilde delen van de stad gaan sky-high, lage inkomens kunnen alleen nog maar in de slechte randen van de stad terecht. De al zichtbare segregatie van de stad zal, zo vreest de HA, enorme proporties aannemen.

Verheugd is de vereniging over het duidelijk streven van het kabinet de aansturing van de corporaties weer in handen te geven van de gemeente. Van Harten heeft daar op zijn beurt twijfels over. "Sinds de verzelfstandiging hebben de Amsterdamse corporaties goed met de gemeente samengewerkt. Het kabinet kiest voor een breuk met die traditie. Wij vinden dat niet verstandig. Een gemeente dient altijd verschillende belangen. Het heeft ook een grondbedrijf. Straks worden corporaties nog verplicht bouwgrond af te nemen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.