Huur straks ingehouden van bijstandsuitkering bij mensen met schulden

25.11.15
Huur straks ingehouden van bijstandsuitkering bij mensen met schulden

Van Amsterdamse bijstandgerechtigden met een huurachterstand kan straks de huur worden ingehouden op de uitkering. Op deze wijze kunnen huurders huisuitzetting voorkomen. Eerder werd in stadsdeel Zuidoost met woningcorporatie Rochdale een succesvolle proef gedaan met deze werkwijze. Gemeente, maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s) en de woningcorporaties hebben nu afgesproken deze aanpak stadsbreed te gaan toepassen als uitbreiding van de bestaande VroegEropaf-methodiek. Die moet voorkomen dat Amsterdammers schulden opbouwen en in problemen komen.

In stadsdeel Zuidoost is een pilot gedaan met het inhouden van de huur op de bijstandsuitkering bij huurachterstand. Door deze aanpak is het aantal woningontruimingen bij Rochdale-huurders met een derde gedaald. Bij twee maanden huurachterstand wordt een signaal van woningcorporaties naar de gemeente gestuurd. Die zorgt vervolgens dat vanuit de Maatschappelijke Dienstverlening een hulpverlener langs gaat bij de huurder met problemen. Samen werken de huurder en de hulpverlener aan oplossingen om te voorkomen dat schuldenproblematiek verergert.

In Amsterdam is tussen 2009 en 2014 het aantal woningontruimingen gedaald van 741 naar 609, een daling van 18 procent. De daling in 2014 bedroeg 3,5 procent ten opzichte van 2013. In de rest van Nederland is het aantal woningontruimingen in dezelfde periode gestegen. Het verschil wordt toegeschreven aan het succes van VroegEropaf, waarbij corporaties en energiebedrijven aan de bel trekken zodra er betalingsachterstanden ontstaan en hulpverleners vervolgens proberen met betrokkenen een uitweg uit de schuldsituatie te vinden.
Omdat het aantal crisisinterventies niettemin onverminderd hoog blijft, hebben de betrokken partijen besloten extra te investeren om ontruimingen te voorkomen.
Wat daarbij niet helpt is dat de landelijke politiek heeft besloten om de huurtoeslag vanaf 1 december 2014 uitsluitend nog aan de aanvrager uit te betalen en niet meer aan woningcorporaties. Daar komt nog bij dat per 1 januari 2015 de kostendelersnorm is ingevoerd. Door deze maatregelen komen meer huurders in betalingsproblemen, aldus de woningcorporaties en de gemeente.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS