Hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens

04.11.2021
Image

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 de hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens van 44.655 euro. Voor eenpersoonshuishoudens blijft de huidige grens van 40.024 euro gelden, zo meldt brancheorganisatie Aedes.

Verder verandert de manier waarop corporaties omgaan met de vrije toewijzingsruimte. Nu nog moeten corporaties minimaal 80 procent van hun sociale huurwoningen (DAEB-bezit) toewijzen aan mensen met een inkomen tot 40.024. Maximaal 10 procent mag naar huishoudens met een laag middeninkomen en maximaal 10 procent mag vrij worden toegewezen.
Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een laag middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari 92,5 procent van de woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.024 euro (prijspeil 2021) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 44.655 euro (prijspeil 2021). Corporaties mogen verder 7,5 procent van de beschikbare woningen vrij toewijzen. Dit percentage kan verdubbeld, als daarover met de gemeente en de huurders afspraken worden gemaakt.

De regels voor passend toewijzen veranderen niet. Bij ten minste 95 procent van de woningen die de corporatie toewijst aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens, moet de kale huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens liggen.