Overslaan en naar de inhoud gaan

Groen licht voor Brasa Village: 520 flexwoningen in Amsterdam-Zuidoost

Image

Eigen Haard, Rochdale en Ymere hebben een  overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend om Brasa Village te realiseren, een buurt met 520 ‘flexwoningen’ aan de zuidkant van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost (tegen de rand van Brasa Park). In Brasa Village komen dertien gebouwen te staan. Ze worden neergezet voor een periode van 15 jaar. Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein ‘bouwrijp’ te maken. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen opgeleverd. Dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders. Vanaf januari 2025 kunnen de woningen worden bewoond, zo is de planning.

De initiatiefnemers benadrukken dat gemeente en corporaties een integraal en mooi plan willen realiseren. Onderzocht wordt nog hoe het een voorzieningenplein van Brasa Village ingevuld kan worden met een ontmoetings- en activiteitencentrum. Gedacht wordt aan een buurtkeuken, een wisselwinkel voor lokale startende ondernemers en kantoorruimten. In de drie hogere gebouwen komt een collectieve ruimte om elkaar te ontmoeten, te werken, de was te doen, enzovoort. Er komt ‘groen’ om de gebouwen heen. Brasa Village moet een positieve ‘boost’ gaan geven aan het gevoel van veiligheid in de omgeving, aldus de initiatiefnemers.

NH Bouwstroom

Het project kan snel van de grond komen omdat het bouwproces via de NH-Bouwstroom gestandaardiseerd is. De onderdelen worden modulair in de fabriek geproduceerd. Alledrie de gecontracteerde leveranciers voor flexwoningen van de NH-Bouwstroom doen mee aan dit project. Volgens de initiatiefnemers is de bouw van dit soort woningen de oplossing bij uitstek om snel iets te doen aan de wooncrisis waar we middenin zitten.

Vorig jaar maakte Amsterdam met het Rijk de afspraak om binnen enkele jaren twee jaar duizend flexwoningen te bouwen. Amsterdam heeft vooralsnog vier locaties aangewezen om die woningen te bouwen, maar de geplande bouw van zo'n 260 woningen op Riekerhaven is onzeker geworden nadat corporaties zich daar vanwege te hoge kosten hebben teruggetrokken. Daarentegen verwacht Ymere wel binnenkort te kunnen starten met de bouw van 63 flexwoningen aan de Appelweg in Noord. Op alle locaties koerst men af op een bewonersmix van statushouders, jongeren/studenten en andere spoedzoekers. De vierde locatie is in de nieuwbouwwijk Strandeiland met 380 woningen.