'Grens omvang betaalbare voorraad in zicht'

11.02.16
'Grens omvang betaalbare voorraad in zicht'

In een reactie op het raadsadres Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBWN) bevestigt het college dat "de grenzen van de afname van de sociale huurvoorraad in Amsterdam in zicht zijn." Het college ziet echter vooralsnog geen reden het collegebeleid bij te stellen. Het IBWN komt binnenkort met een tegenreactie.

Volgens het IBWN is de ondergrens van de betaalbare voorraad bereikt en moet de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen daarom stoppen. Daar wil verantwoordelijke SP-wethouder Ivens niet van weten. Hij verwijst naar de Samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam waarin is vastgelegd dat er minimaal 187.000 sociale huurwoningen in de stad overblijven. Omdat de gemeente verwacht dat de particuliere sociale huurvoorraad op termijn zal halveren tot zo'n 25.000 woningen, dienen er aan het eind van de collegeperiode minimaal 162.000 corporatiewoningen in het sociale segment te zijn. Hoewel het college zijn waardering uitspreekt voor de uitgebreide inventarisatie van het IBWN, neemt het afstand van de wijze waarop de huurdersorganisatie de sociale huurvoorraad berekent. Het IBWN trekt alle mogelijk te liberaliseren particuliere huurwoningen al af van de voorraad; het college telt ze mee zolang er nog een sociale huurder in woont. De gemeente wijst op de afspraak dat de corporaties na 2019 zijn gebonden aan een dynamisch evenwicht: ze mogen dan niet meer woningen onttrekken aan de sociale voorraad dan ze bijbouwen. De komende jaren mogen de corporaties nog jaarlijks maximaal 3000 woningen verkopen en liberaliseren tot de ondergrens van 162.000 is bereikt.

Volgens het college kan er tussentijds worden bijgestuurd als de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad daarom vraagt. Met meer dan normale belangstelling wordt daarom deze keer uitgezien naar de resultaten van het tweejaarlijkse WiA-onderzoek. Dat zal een eerste indicatie geven met welke snelheid de sociale voorraad afneemt en hoe die voorraad in verhouding staat tot de doelgroep. De resultaten van WiA 2015 worden binnenkort openbaar.

Meer info: IBWN

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS