Gemeenten regio Amsterdam willen 94 miljoen uit Woningbouwimpuls-fonds

21.09.2021
Image
Gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam hebben in de derde ronde van de Woningbouwimpuls vijftien aanvragen ingediend voor in totaal 94 miljoen euro. Het gaat om vijftien projecten met 18.682 woningen. Nederlandse gemeenten dienden 65 aanvragen in voor 361 miljoen euro. Daarmee is deze derde en laatste ronde flink overtekend. Er is nog 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage ontvangen.
 
In de eerste en tweede tranche van de woningbouwimpuls zijn er tien aanvragen vanuit MRA-gemeenten toegekend, voor in totaal 25.778 woningen. Amsterdam vraagt deze keer voor drie gebiedsontwikkelingen een bijdrage, de grootste is die voor de eerste fase van de herontwikkeling van het Hamerkwartier in Amsterdam Noord (deelgebied 'Hamerkop'- 4.000 woningen). Andere grote aanvragen zijn de gebiedsontwikkeling bij Lisserbroek (2.800 woningen - Haarlemmermeer) en in Amsterdam Zuidoost (2.271 Reigersbos en Holendrecht).
 
Aanvragen MRA-gemeenten Woningbouwimpuls 3e tranche:

Gemeente /regio Project Woningaantal
Beverwijk Kuenenpleinbuurt 214
Regio Gooi & Vechtstreek Tergooi 635
Regio Gooi & Vechtstreek Crailo 590
Haarlem Oostpoort 1.009
Haarlemmermeer Lisserbroek 2.800
Lelystad Stationsgebied 525
Ouder-Amstel De Nieuwe Kern - Flexwoningen 540
Purmerend Stationsgebied - Waterlandkwartier 635
Purmerend Wheermolen-oost 632
Waterland Galgeriet 700
Zaanstad Zaandam Oost - Achtersluispolder 1.724
Zaanstad Zaandam Zuid - Hembrug-terrein 698
Amsterdam Roëlbuurten 1.653
Amsterdam Zuidoost - Reigersbos en Holendrecht 2.271
Amsterdam Hamerkwartier 4.056
TOTAAL   18.682

Gemeenten kunnen een beroep doen op impulsgelden voor projecten van minimaal vijfhonderd woningen die aantoonbaar een negatieve publieke ‘business case’ hebben. De aanvragende gemeente moet garant staan voor de helft van het tekort en binnen drie jaar starten met bouwen. Het geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen. Een andere eis is dat minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt. Dat omvat de sociale huur, middeldure huur tot zo’n 1.000 euro (afhankelijk van de gemeentelijke definitie) en koopwoningen tot de NHG-grens (€325.000).