Overslaan en naar de inhoud gaan

“Gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is”

Image
"Bij de urgente woningbouw- en verstedelijkingsopgaven heeft niemand voldoende doorzettingsmacht. Er is de afgelopen jaren te veel gedecentraliseerd. We zien gemeenten zoeken en ploeteren, ieder voor zich." Dat zegt BPD-directeur en NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter, in een interview met Gebiedsontwikkeling.nu. Als voorbeeld noemt ze de opgaven voor mobiliteit. "OV-ontsluiting komt vaak als mosterd na de maaltijd." En gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is. Met enige weemoed denkt ze terug aan de jaren van de Vinex-aanpak.
 
Volgens Uitzetter ziet iedereen in haar vakgebied dat duurzame verstedelijking en investeringen in infrastructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. "We moeten tien, twintig jaar vooruitkijken en bouwen aan waar we dán willen staan. Het lijkt soms wel of we daar in ons land huiverig voor zijn. Ook de politiek lijkt niet verder te kijken dan één regeerperiode. Dat gebeurt op alle bestuurlijke niveaus. Er is de afgelopen jaren te veel gedecentraliseerd. Het Rijk moet - uiteraard in goed overleg - meer richting geven en waar nodig knopen doorhakken. Geen oude blauwdrukplanologie, maar beslist ook geen laisser faire.” Ze wijst er op dat Het Rijk de infrastructuurgelden voor de komende tien tot vijftien jaar al vastgelegd, maar vooral ten behoeve van rijkswegen. “Wil je het autogebruik terugdringen, dan is de zorg voor goede OV-aansluitingen de eerste stap in het realiseren van een nieuwe woonwijk. Dat weten we en willen we ook. Maar onze systemen zijn zo nog niet ingericht." Zonder financiële steun van het Rijk voor infrastructuur zijn grote woningbouwprojecten niet rendabel te maken, stelt Uitzetter. Binnenstedelijk bouwen is namelijk duur. Uitzetter: "Als we het goed doen, kunnen woningbouwprojecten zichzelf bedruipen. Maar vaak zal er nog geld bij moeten voor bijvoorbeeld dure saneringen. Het is een illusie te denken dat er dan ook nog geld overschiet om infrastructuur of nieuwe stations te betalen.”
 
NEPROM is de vereniging van de grote Nederlandse projectontwikkelaars. Uitzetter maakt zich ook zorgen over de relatie van haar leden met gemeenten. "Ik hoor van onze leden dat gemeenten simpele zaken soms veel ingewikkelder maken dan nodig is, zoals het proces om te komen tot een goede, realistische grondwaarde. Te veel onzekerheid en het overdreven stapelen van ambities vertragen het proces." Als ideaal ziet de NEPROM-voorzitter dat publieke en private partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de verstedelijking van een regio, de financiële risico’s incalculeren, boven hun eigen projecten uitstijgen en meedenken over het geheel. “We zijn nu druk bezig in een aantal stedelijke regio’s daarover gesprekken op te starten. Om samen te bouwen aan een goede relatie en aan vertrouwen, op basis van concrete doelen.”
 
Lees het volledig interview bij Gebiedsontwikkeling.nu:
NEPROM-voorzitter Desiree Uitzetter wil wantrouwen bij gemeenten wegnemen (15 mei 2019)

Trefwoorden