Gemeente overweegt einde overeenkomst met OCP

04.04.12

 Gemeente overweegt einde overeenkomst met OCP

De gemeente Amsterdam wil een doorbraak in de bouw van Oostpoort  in het hart van Amsterdam-Oost.  Zo nodig wordt aangestuurd op ontbinding van de overeenkomst met OCP, een combinatie van Bouwfonds, Ymere en Stadgenoot. Zo blijkt uit een inventarisatie van  alle aan corporaties en ontwikkelaars vergeven stedelijke ontwikkelingsposities.

Volgens de uitgelekte inventarisatie, die komende maand in de raadscommissie wordt besproken, tonen veel ontwikkelaars goede wil. Zij proberen door herprogrammering of fasering de bouwproductie alsnog in beweging te krijgen. Maar er zijn ook kansrijke locaties in de stad waar dat niet lukt. Daar hapert de voortgang al zo lang, dat wethouder Van Poelgeest een doorbraak noodzakelijk vindt. Als een harde afspraak over start bouw niet tot de mogelijkheden behoort, dan vindt de gemeente het beter definitief afscheid van elkaar te nemen. De stagnerende ontwikkeling van Oostpoort is één van belangrijke knelpunten. Daar ligt een overeenkomst die de gemeente nauwelijks mogelijkheden geeft om ontwikkelcombinatie OCP tot bouwen aan te zetten.  

Volgens OCP-projectdirecteur Fred Langeslag wordt de soep niet zo heet  gegeten. OCP wil de bouw van enkele honderden eengezinskoopwoningen en 84 sociale huurwoningen in het oostelijke deel van het gebied anders faseren. Amsterdam heeft daarbij om meer zekerheden gevraagd. “De wethouder heeft in een brief aan ons de opvatting dat ontbinding van het contract beter is, inmiddels genuanceerd. Het overleg over de fasering en de garanties die wij kunnen bieden, is nog gaande. Wij voorzien wel degelijk belangstelling voor aantrekkelijke stadswoningen in dat deel van Oostpoort,” aldus Langeslag.

OCP stelt verder dat een snellere besluitvorming bij het stadsdeel noodzakelijk is om het tempo in de ontwikkeling te houden. Er is een plan ingediend, dat nog altijd niet is goedgekeurd. "Stadsdeel Oost vraagt telkens veranderingen. Als je wilt bouwen, moet je ophouden nieuwe wensen op tafel te leggen. Je moet het besluit nemen te gaan bouwen. Wij willen dat dit nu gebeurt."  De bouwvergunning voor de restauratie van het vroegere dierenasiel heeft het stadsdeel ooki nog niet verstrekt. OCP kon enkele gegevens over de staat van het gebouw niet aanleveren, omdat het inmiddels is gekraakt.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.