Er komt enige vaart in de uitvoering van de erfpacht overstapregeling

24.06.19
Er komt enige vaart in de uitvoering van de erfpacht overstapregeling
Het aantal geaccepteerde erfpachtaanbiedingen in het kader van de Amsterdamse overstapregeling is het laatste kwartaal flink gestegen. Ondertussen is er nog een hele lange weg te gaan. Half mei zijn er 6.200 aanbiedingen verzonden, ruim 3.300 geaccepteerd en ruim 2.500 opdrachten aan notarissen verstrekt om de overstapakte op te maken. Maar nog altijd hebben slechts 20.000 Amsterdamse eigenaren een aanvraag voor overstap gedaan. Wel oriënteren steeds meer Amsterdammers zich op de overstap: sinds de vorige kwartaalrapportage hebben bijna 27.500 erfpachters het Overstapportaal bezocht en zijn er 3.791 persoonlijke informatiepakketten gedownload waarmee deze erfpachters een indicatie kregen in de kosten van de eventuele overstap. 
 
Op 28 juni 2017 heeft Amsterdam de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen erfpachters hun interesse voor een overstap kenbaar maken. Er geldt een kortingsregeling tot eind dit jaar, waarbij naast een kortingspercentage van 35 procent ook de WOZ-waarde van 2014 of 2015 als uitgangspunt wordt genomen. Eigenaren in wijken die daarna veel populairder zijn geworden hebben daarom het meest te winnen van een overstap.
 
Het nieuwe erfpachtstelsel raakt 110.000 erfpachters met in totaal zo'n 250.000 erfpachtrechten.  De rode gebieden op de kaart zijn in erfpacht uitgegeven. Dat zijn vooral woningen die na 1910 zijn gebouwd. De erfpachter kan kiezen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht door middel van afkoop of door te kiezen voor een jaarlijks te betalen geïndexeerd canonbedrag. Naast de 20.000 particuliere huiseigenaren hebben ook een aantal grote beleggers (met vele duizenden woningen) hun interesse gemeld bij de gemeente. 
 
Het opstellen van erfpachtaanbiedingen is heel traag op gang gekomen. Dit kwam mede omdat de meeste aanvragen niet geautomatiseerd konden worden afgewikkeld. Cruciale informatie over de panden ontbrak in de gemeentelijke systemen. De gemeente meldt dat het Team Data sinds september 2018 van 26.000 dossiers gegevens heeft aangevuld. Deze gegevens zijn de eerste stap in de voorbereiding voor het klaarzetten van de overstapaanbiedingen. Daarnaast zijn er circa 1.000 dossiers die een diepgaand data-onderzoek nodig hadden bijna afgerond. 
Ondertussen blijft er fundamentele kritiek op de wijze waarop de gemeente de erpachtgrondwaarde berekent (via de WOZ-BSQ-methode). Volgens critici rekent de gemeente een veel te groot aandeel van de waarde van een woning toe aan de grond. Er zijn advocatenkantoren die op basis daarvan namens eigenaren schadeclaims willen indienen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.