Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Amsterdam wil binnen tien jaar 50.000 woningen bouwen en met de stad verbinden. Het stadsbestuur wees daarvoor in januari een groot aantal ontwikkelingsgebieden aan in het plan Koers 2025. NUL20-fotograaf Nico Boink trok langs de gebieden waar de meeste van die woningen moeten komen. 


  Bij de samenstelling van deze beeldreportage is hij uitgegaan van de kaart Ruimte voor de Stad, koers 2025.


  Daar komen vijf clusters uit naar voren:

Eerste verdieping

 • WiA 2015
 • Vier profielen van opvallende buurten

  Vier profielen van opvallend buurten: twee grote stijgers (Indische Buurt Oost en Van Galenbuurt), grote daler (Burgwallen-Oude Zijde) en aan achterblijver (Slotermeer Noordoost).

 • WiA 2015: meeste leefbaarheidscijfers blijven stijgen

  Het gaat goed met de leefbaarheid in Amsterdam. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Maar er blijven aandachtspunten, schrijven de onderzoekers. Op een aantal thema’s zijn op buurtniveau onvoldoendes te noteren.

Tweede verdieping

 • Koers 2025: woningbouw aan IJ, Amstel en Schinkel

  Schinkelkwartier en Nieuwe Meer: 5700 woningen / IJoever: 8400 woningen / Amstelkwartier: 6600 woningen

 • Koers 2025: woningbouw aan IJ, Amstel en Schinkel

  Amsterdam wil binnen tien jaar 50.000 woningen bouwen en met de stad verbinden. Het stadsbestuur wees daarvoor in januari een groot aantal ontwikkelingsgebieden aan. Wie mogen er in de nieuwe wijken wonen en kunnen corporaties en marktpartijen zich in de plannen vinden?

Derde verdieping

 • Huursombenadering: simpeler wordt het niet, wel eerlijker

  Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt, lijkt de introductie van een nieuwe systematiek voor de jaarlijkse huurverhogingen aanstaande. Simpeler gaat het er met de huursombenadering niet op worden, wel eerlijker. De enorme verschillen tussen huren van nieuwe en bestaande huurders zullen afnemen.

 • Leidt nieuw puntenstelsel tot vloedgolf aan bezwaarschriften?

  Sinds 1 oktober vorig jaar telt de WOZ-waarde mee bij het vaststellen van de maximale huur die verhuurders van gereguleerde woningen mogen vragen. Daarmee zijn huurders belanghebbenden en kunnen ze bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar hoe zinvol is dat?

 • Nieuwe wetgeving zorgt voor meer tijdelijke huur

  Met de wet Doorstroming Huurmarkt en de initiatiefwet Schouten worden de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verder verruimd. Goed voor de doorstroming zegt de ene partij, een uitholling van het huurrecht zegt de andere.

Kort bestek

 • Ymere wil ‘woonafspraken’ maken met huurders van gerenoveerde complexen

  Huurders die na oplevering van nieuwbouw of ingrijpende renovatie een woning van Ymere willen huren, zijn soms verplicht afspraken te maken met de andere huurders in hun woonblok over woon- en leefregels. Werkt dat?

 • DAEB versus niet-DAEB: corporaties ontberen pasklare antwoorden

  Volgens de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun maatschappelijke taken (DAEB) voor het eind van het jaar afscheiden van hun commerciële activiteiten (niet-DAEB). Dat kan op verschillende manieren, maar altijd is het een ingewikkelde exercitie. NUL20 spreekt met twee corporaties over hun afwegingen.

 • Uitbreiding Museum Het Schip opent met ‘Verbeelde idealen’

  Dit jaar staat in het teken van een eeuw Amsterdamse School. Spin in het web van dit jubileum is museum Het Schip, dat binnen enkele maanden de deuren opent van een nieuwe, veel grotere locatie binnen het gelijknamige wooncomplex. Daarnaast gebeurt er van alles in de stad. Van een tentoonstelling in het Stedelijk, rondleidingen in het voormalig Scheepvaarthuis, tot het maandelijks uitlichten van een bijzonder gebouw uit deze bouwperiode.

 • In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen van corporaties ontruimd. In 329 gevallen werd ontruimd vanwege huurschuld. Het aantal ontruimingen is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) afgelopen jaar flink gedaald door de actieve aanpak van huurachterstanden. De Zaanse corporatie ZVH meldt om dezelfde reden een terugloop van het aantal ontruimingen.

 • Bacteriën en schimmels bedreigen meer dan 10.000 woningen

  Van meer dan 8100 woningen in Zaandam moet de fundering hersteld. Dat herstel verloopt uiterst langzaam. Gedupeerden zitten vaak financieel klem. Stijgt dit probleem uit boven de particuliere verantwoordelijkheid? En hoe kan de overheid aan een oplossing bijdragen? De funderingsproblematiek was onderdeel van de NUL20-NUL75 bijeenkomst 7 maart in het Zaanse Stadhuis.

Interview

 • Amstelveense wethouder Herbert Raat wil minder sociale huurwoningen

  In vergelijking met Amsterdam heeft Amstelveen zeer weinig huurwoningen. Maar van de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat mag de sociale woningvoorraad in zijn gemeente de komende jaren nog flink krimpen. De schaarse nieuwbouwlocaties in zijn stad zijn alleen bestemd voor koop- en vrije sector huurwoningen.

 • Transformatieregisseur Frodo Bosman: bruikbare lege kantoorruimte wordt schaars

  Voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis daalde de hoeveelheid leegstaande kantoorruimte. Voor een deel komt dat door de oplevende economie. Maar nog sterker door transformatie. Dit is een duidelijke trendbreuk, zegt transformatieregisseur Frodo Bosman. “Er zijn steeds minder probleemgebieden, maar nog wel probleemgebouwen.”

Woonbarometer

 • Gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben vorig jaar 1200 gevallen van woonfraude ontdekt. Dat heeft geleid tot de sluiting van 167 illegale hotels. Bijna duizend (956) sociale huurwoningen kwamen weer vrij voor verhuur.