Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
WiA 2015
Buurttevredenheid in zes grafieken
  • 1: Buurttevredenheid naar stadsdeel (totaal oordeel)
  • 2: Buurttevredenheid naar de 91 WiA-buurten 2015
  • 3: Buurttevredenheid ontwikkeling 2005 - 2015
  • 4: Ervaren overlast door vervuiling - 2015
  • 5: Ervaren overlast door criminaliteit - 2015
  • 6: Verwachtingen: wordt het morgen beter?
Deze kaarten horen bij het artikel WiA2015: Amsterdammers positief over hun buurt

Amsterdammers zijn steeds tevredener over hun buurt

 


Geen enkele buurt scoort nog een onvoldoende

 

De sterkste stijgers zijn de Indische Buurt Oost en de Van Galenbuurt . De sterkste daler zit hot center: Burgwallen-Oude Zijde.
Over langere periode gemeten vinden we de grootste stijgers vooral in Oost, West en Zuidoost. In de Indische Buurt West en Bijlmer Centrum nam de leefbaarheid het sterkst toe tussen 2005 en 2015.

 


Vervuiling is nog altijd ergernis nummer één. In bijna alle stadsdelen zijn buurten waar de overlast door vervuiling met een onvoldoende wordt beoordeeld. Bewoners van de Burgwallen-Oude Zijde zijn het meest negatief. Rapportcijfer 4,8.

 

In grote delen van Nieuw-West ervaren bewoners overlast van criminaliteit. Opvallend is dat in Zuidoost juist geen enkele buurt meer onvoldoende scoort op dit punt.

 

In de meeste buurten zijn de bewoners optimistisch over de toekomst van hun buurt. Dat geldt minder voor de bewoners van Slotermeer-Noordoost, Slotermeer-Zuidwest en Geuzenveld.


Deze kaarten horen bij het artikel WiA2015: Amsterdammers positief over hun buurt.

Van vier buurten zijn profielen gemaakt: twee stijgers, daler en achterblijver

De volledige factsheet van het buurttevredenheidonderzoek van WiA 2015 is te vinden op de sites van de gemeente Amsterdam en de AFWC

Thema