Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Vier profielen van opvallende buurten
WIA 2015: stijgers, daler en achterblijver
  • Indische Buurt Oost, grote stijger
  • Van Galenbuurt, grote stijger
  • Burgwallen-Oude Zijde, grootste daler
  • Slotermeer Noordoost, achterblijver
Deze buurtprofielen horen bij het artikel WiA2015: Amsterdammers positief over hun buurt

Grote stijger: van 6,7 naar 7,3

Indische Buurt Oost

Het was een kwestie van tijd dat ook de waardering voor het oostelijke deel van de Indische Buurt in Oost zou gaan stijgen. Nadat eerst heel veel is geïnvesteerd in het noordwestelijke deel, is de laatste jaren ook het deel ten oosten van de Molukkenstraat op de schop gegaan. En kennelijk tot tevredenheid van de bewoners. Twee jaar geleden was het gemiddelde cijfer met een 6,7 al ruim voldoende, nu is dat een 7,3. Zij blijken ook veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling van hun woonomgeving te hebben. De woningcorporaties Eigen Haard en de Alliantie hebben in de afgelopen jaren veel gerenoveerd in de buurt. Met name rond het Makassarplein heeft dat tot een metamorfose geleid. De coffeeshop is verplaatst, enkele twijfelachtige cafés zijn verdwenen en het plein zelf is door het stadsdeel in samenspraak met bewoners geheel vernieuwd. “We hebben met alle partijen sterk ingezet op het oostelijke deel van de buurt”, zegt Hillechien Meijer, gebiedsontwikkelaar van de Alliantie. “Eigen Haard en wij hebben de woningen opgeknapt en een deel samengevoegd. En de plinten van de panden verlevendigd met nieuwe ondernemingen.” Op het plein zelf is veel speelgelegenheid, is een zelfbeheergroep actief en wordt het nieuwe transparante buurthuisje druk gebruikt. Er zijn ook buurtcoaches actief.
Volgens Meijer is op een klein stukje in de buurt heel veel gebeurd en werpt dat vruchten af. “Het is een prettige woonbuurt voor gezinnen geworden met alle voorzieningen op loopafstand.” Het zou niet onlogisch zijn dat de waardering juist rond het Makassarplein het hoogste ligt; ten zuiden van de Insulindeweg aan het Sumatraplantsoen is Eigen Haard namelijk nog bezig een groot woningblok te slopen dat vervangen wordt door nieuwbouw.

 

Grote stijger: van 6,8 naar 7,4

Van Galenbuurt

 

Amsterdam is populair en dat geldt zeker voor het gebied binnen de Ring. Toch kampte de Van Galenbuurt, in de buurt van het Mercatorplein, lang met een bedenkelijk imago. Overlast en criminaliteit leidden ertoe dat daar alleen mensen gingen wonen die nergens anders terecht konden, zegt Ronald van Dijk, gebiedsmanager bij Rochdale. Inmiddels is het vertrouwen in deze buurt volledig terug. Bewoners geven nu een 7,4 als rapportcijfer waar dat twee jaar geleden nog een 6,8 was. De Van Galenbuurt lijkt een zelfde ontwikkeling door te maken als eerder andere delen van De Baarsjes. Bewoners ervaren minder overlast van straatvuil en ‘andere groepen’. De komst van nieuwe horeca, zoals op het Mercatorplein, heeft volgens Van Dijk ook een positieve bijdrage geleverd. Rochdale, de grootste eigenaar van sociale huurwoningen in de buurt, heeft jaren geleden al veel woningen opgeknapt en een deel verkocht. “Daardoor is denk ik het eigenaarschap en de betrokkenheid toegenomen. Ook zijn er meer studenten de buurt ingekomen, bijvoorbeeld met friends-contracten. Alles bij elkaar is het een prettige gemengde woonbuurt met steeds meer voorzieningen.” Volgens Van Dijk hebben ook de politie en het stadsdeel de laatste jaren strenger opgetreden tegen wangedrag.
Grootse plannen heeft Rochdale op dit moment niet meer. “We gaan aan de Postjesweg nog 180 woningen opknappen, voor het overige hebben we al veel gerenoveerd en zullen we vooral regulier onderhoud uitvoeren. Wel hebben we te maken met zwam in veel woningen op de begane grond. Dat is nog een flinke opgave.” Rochdale heeft inmiddels besloten de rem te zetten op de verkoop van sociale huurwoningen. Mogelijk doet de corporatie dat ook in deze buurt. “Er is in deze buurt al vrij veel particulier bezit en een goede menging.”

 

Grootste daler: van 7,6 naar 6,8

Burgwallen-Oude Zijde

 

Bewoners van de Burgwallen-Oude Zijde zijn in twee jaar tijd een stuk minder enthousiast over hun buurt. Dit gebied, grofweg rond de Oude Kerk en de Nieuwmarkt, kreeg van bewoners met een 6,8 nog wel een ruime voldoende, maar scoorde twee jaar geleden nog een 7,6. De buurt krijgt een onvoldoende als het gaat om overlast van vervuiling, overlast van horeca, overlast
van ‘andere groepen mensen’ en overlast van criminaliteit. Daarnaast zijn de bewoners ook somberder gestemd over de perspectieven van hun buurt dan twee jaar geleden. Stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje herkent de onvrede. “Juist in de afgelopen jaren neemt de druk op de binnenstad toe.” In delen van de binnenstad, zoals de uitgaanspleinen en ook de Burgwallen-Oude Zijde, blijft het aantal passanten maar toenemen. Oranje: “Voor veel bewoners heeft dat in korte tijd hun leefomgeving flink veranderd.” De stadsdeelbestuurder geeft aan dat maatregelen in gang gezet zijn om de leefbaarheid te verbeteren en daarmee de onvrede van bewoners te verminderen. “We zijn achter de voordeur bezig ijssalons en illegale hotels aan te pakken met steviger handhaving. Daarnaast kijken we met de wethouder Litjens naar het touringcarbeleid en proberen we fenomenen als de bierfiets aan te pakken. Die maatregelen passen in het programma Stad in Balans, maar het kost wel tijd om de effecten daarvan zichtbaar te krijgen.” Daar is ook de hulp van andere partijen nodig. Oranje: “De straten schoonmaken, dat kunnen wij heel goed, maar schoonhouden moeten we met elkaar doen. Zo hebben we met fastfoodbedrijven in het centrum afgesproken dat zij zich meer gaan inspannen om zwerfvuil tegen te gaan.”

 

Achterblijver

Slotermeer Noordoost

Veel buurten in Geuzenveld/Slotermeer scoren niet hoog; de bewoners van Slotermeer Noordoost zijn van de hele stad het minst tevreden over hun buurt. Met een 6,1 krijgt het gebied tussen de Burgemeester De Vlugtlaan en de Haarlemmerweg een krappe voldoende. Bewoners ervaren vooral overlast van vervuiling en criminaliteit. Er is ook niet veel vertrouwen dat deze wijds opgezette, groene buurt van begin jaren vijftig er over enkele jaren beter voor staat. Een van de redenen zal zijn dat de stedelijke vernieuwing door de crisis is gestagneerd. In 2009 stond nog het besluit overeind om 2500 van de 8000 woningen in Slotermeer Noord en Zuid te vervangen door nieuwbouw. “In een deel van Slotermeer, het Van Eesterenbuitenmuseum, zijn veel van de sloopplannen uitgesteld, afgesteld, of anders ingevuld”, zegt strategisch adviseur Linda Stefels van Eigen Haard. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Aireystrook. Na jaren discussie heeft Eigen Haard de sloop van de Aireywoningen afgeblazen om ze in plaats daarvan op te knappen. Volgens Stefels zijn de oude problemen in het gebied nog steeds actueel. “We hebben hier een verouderde, eenzijdige en incourante woningvoorraad. De sociaal-economische problematiek is aanzienlijk, net als leefbaarheidsproblemen.” In de komende tijd wordt opnieuw onderzocht in hoeverre het gebied vernieuwd, verdicht en gemengder kan worden. In Slotermeer Noordoost is fulltime een wijkbeheerder van Eigen Haard aanwezig. “De focus van de wijkbeheerder ligt op het handhaven van de basis van schoon, heel en veilig en het signaleren van (sociale) problematiek. We houden ook nauw contact met de bewonerscommissies om de vinger aan de pols te houden en te zien wat er speelt in de buurt.”


Meer informatie:
- Deze buurtprofielen horen bij het artikel 
WiA2015: Amsterdammers positief over hun buurt.
Geodata kaarten op buurtcombinatie of wijkniveau 
- De volledige factsheet van het WiA 2015 buurttevredenheidonderzoek staat op de sites van de gemeente Amsterdam en de AFWC

Joost Zonneveld
Thema