Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Minder ontruimingen vanwege huurschuld

In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen van corporaties ontruimd. In 329 gevallen werd ontruimd vanwege huurschuld. Het aantal ontruimingen is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) afgelopen jaar flink gedaald door de actieve aanpak van huurachterstanden. De Zaanse corporatie ZVH meldt om dezelfde reden een terugloop van het aantal ontruimingen.

 

Het aantal ontruimingen van corporatiewoningen daalde in Amsterdam vorig jaar fors: van 609 in 2014 naar 450 in 2015. De AFWC is verheugd over deze afname, maar zegt er wel bij dat die is beïnvloed door verminderde politie-inzet vanwege CAO-acties in de maanden september en oktober. In de laatste twee maanden van 2015 is de achterstand zoveel mogelijk ingelopen, maar het is volgens de AFWC aannemelijk dat een deel is afgesteld. De meeste ontruimingen waren in Zuidoost (144 keer) en Nieuw-West (100 keer).
Slechts 20 procent van de bijna drieduizend dreigende ontruimingen werd daadwerkelijk uitgevoerd. Corporaties zetten zich er zoveel mogelijk voor in om huisuitzetting als gevolg van huurschuld te voorkomen. Al na twee weken uitblijven van betaling zoekt een medewerker van de corporatie contact met de huurder. Als dat geen resultaat heeft en de huurschuld groter wordt, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning via het project Vroeg Erop Af!. Daarin werken corporaties samen met instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en de gemeente.
De preventieve aanpak wordt steeds verder geïntensiveerd. Sinds november kunnen huishoudens met een bijstandsuitkering desgewenst de huur direct laten inhouden op de uitkering. Bij een pilot boekte Rochdale hiermee eerder in Zuidoost indrukwekkende resultaten: het aantal uitzettingen daalde met 40 procent.
Ook ZVH heeft vastgesteld dat een actieve aanpak van huurachterstanden veel onheil kan voorkomen. In 2015 is daardoor volgens ZVH het aantal huurachterstanden, deurwaarderszaken, gerechtelijke vonnissen én ontruimingen gezakt.

Thema