Top
Tweede verdieping
Koers 2025: woningbouw aan IJ, Amstel en Schinkel
Grote gebiedsontwikkelingen
  • Schinkelkwartier en Nieuwe Meer: 5700 woningen
  • IJoever: 8400 woningen
  • Amstelkwartier: 6600 woningen
Zie ook: fotoreportage van de plekken die volgens Koers 2025 de grote bouwlocaties worden
Dit is een onderdeel van het artikel 'Koers 2025: Plek gezocht voor 50.000 woningen'

Grote gebiedsontwikkelingen I

Schinkelkwartier en Nieuwe Meer: 5700 woningen

Het Schinkelkwartier is misschien wel het meest verrassende ontwikkelgebied van Koers 2025. Er zijn maar weinig Amsterdammers die zich iets kunnen voorstellen bij het wonen in dit bedrijvengebied langs de A10 en A4. Toch worden momenteel in de Riekerhaven al de eerste (tijdelijke) wooneenheden voor jongeren en studenten neergezet. En voor het Havenstraatterrein zijn al concrete woningbouwplannen in de maak. Maar wat infrastructuur betreft, ligt er een flinke opgave. Het gebied is door de Schinkel en de ringweg erg versnipperd. Met het doortrekken van de Stadionweg richting IBM kan het gebied al meer bij de Hoofddorpplein- en de Stadionbuurt worden getrokken. Het stadsbestuur denkt ook aan het verlengen van de Sloterweg met een tunnel onder het spoortalud en de A10. In totaal zouden er op deze locatie zo’n vijfduizend nieuwe woningen in compacte stadsbuurten kunnen komen. Maar er liggen flinke ‘uitdagingen’ in de vorm van de geluidscontour van Schiphol en de verplaatsing van de tramremise Havenstraat. De politiek wil zich voorlopig nog niet branden aan de bebouwing van de noordoever van de Nieuwe Meer, al zien planologen daar ruimte voor zevenhonderd woningen.
 

Grote gebiedsontwikkelingen II

IJoever: 8400 woningen

De herontwikkeling van de noordelijke IJ-oever gaat in een hogere versnelling. Na de nieuwbouw op Overhoeks en in het Hamerstraatgebied staat het volbouwen van de Buiksloterham en de NDSM-werf op het programma. Daar kan de stad tot 2025 zo’n vierduizend woningen kwijt. Ten westen van de NDSM-werf ligt nog het Shipdock-terrein waar nu de scheepswerf van Damen zit. Na afloop van het erfpachtcontract kunnen daar nog eens drieduizend woningen gebouwd worden. De grond onder de Oranjewerf aan de oostkant van de oever komt al eerder vrij. In combinatie met bouwlocaties aan de Monnikendammerweg en de Schellingwouderdijk zouden daar, afhankelijk van de grondeigenaren, nog eens 750 woningen kunnen komen. De kers op de taart is de Sixhaven, pal tegenover het Centraal Station. Als de gemeenteraad besluit om er een nieuwbouwwijk te realiseren, kunnen daar nog eens 500 woningen verrijzen. Om al die nieuwbouwlocaties aan de rest van de stad vast te klinken, moeten de verbindingen over het IJ wel fors worden uitgebreid. Dat is een kostbare operatie. De twee nieuwe fietsbruggen over het IJ, waarover komend jaar een besluit valt, kosten alleen al tweehonderd miljoen euro. In de tussentijd zullen er extra veren bij moeten komen en ook een metrostation Sixhaven is nog niet uit beeld. In Noord zelf moeten fietspaden en wegen worden doorgetrokken en wordt rekening gehouden met een nieuwe tunnel bij de Bongerd. Eén ding is zeker: Noord wordt de komende jaren voorgoed uit zijn isolement gehaald.

 

Grote gebiedsontwikkelingen III

Amstelkwartier: 6600 woningen

In de oorspronkelijke nieuwe wijk Amstelkwartier komen in totaal drieduizend woningen. Maar tot het ontwikkelgebied horen inmiddels ook de omgeving van het Amstelstation en het bedrijventerrein langs de Weespertrekvaart. Op de laatste locatie kunnen tot 2025 zeker achthonderd woningen verrijzen, mits de Bijlmerbajes zijn huidige functie verliest. Rond het Amstelstation ziet de gemeente ruimte voor zo’n vijftienhonderd nieuwe huizen. Aan de westzijde komt op afzienbare termijn de toren van de voormalige Rijkspostspaarbank vrij. Nu is daar nog de Hogeschool van Amsterdam in gevestigd. In de Van der Kunbuurt en aan de overzijde van de Meester Treublaan zou door sloop-nieuwbouw ook flink kunnen worden verdicht. Al lijkt het stadsbestuur voorlopig weinig zin te hebben in het neerhalen van de portieketageflats langs de Van der Kunstraat en de Goudriaanstraat. Een andere grote gebiedsontwikkeling ligt aan de Joan Muyskenweg en op het volkstuincomplex van Amstelglorie. Dan moet er wel een akkoord met Rijkswaterstaat worden gesloten over de afwaardering van de A2 en moet het mogelijke verzet van volkstuinders worden overwonnen. Verderop langs de A2 werkt de gemeente samen met Overamstel ook nog aan nieuwbouwwijk De Nieuwe Kern en de transformatie van de omgeving van metrostation Overamstel en het Entrada-gebied.

Jaco Boer