Eerste verdieping

 • Sterkste stijger: SpaardammerbuurtIndische Buurt-West komt uit dal, met dank aan EuropaAfglijdende Banne: afgelopen half jaar wel veel in gang gezetOsdorp Midden: minder grimmig

   

 • Schaarste aan parkeerplekken grootste ergernis van Amsterdammer
  Zo zit het In het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA) loopt traditioneel een open slotvraag mee. Dit jaar luidde die: Geef in maximaal drie trefwoorden aan wat u het vervelendst vindt van uw buurt. Geen voorgedrukte antwoordhokjes, maar ruimte om in drie woorden zelf iets op te schrijven.
 • Onderzoek: tevredenheid Amsterdammers in grote delen van de stad toegenomen
  Leefbaarheidsonderzoek:

Tweede verdieping

 • Aanbiedingsafspraken moeten straks beschikbaarheid goedkope woningen garanderen
  De liberaliseringsplannen van minister Dekker hebben grote onrust veroorzaakt in de Amsterdamse volkshuisvestingssector. Hoeveel gaan de huren straks stijgen? Voor wie en waar? Blijft het beleid van ‘de ongedeelde stad’ nog overeind? Het samenvallen van het kamerdebat met de gemeenteraadsverkiezingen geeft het onderwerp een extra politieke dimensie. Wie een van de vele bijeenkomsten van huurdersorganisaties of politieke partijen de afgelopen maand heeft bezocht, weet dat veel huurders zich grote zorgen maken.

Derde verdieping

 • Aanpak illegale woningbemiddeling krijgt hogere prioriteit
  Anja Dekkers zit omhoog en huurt via een advertentie een woning van bemiddelaar Wendell Sese. Het zou om zijn eigen huurwoning gaan. Bovenop de niet misselijke huurprijs bedingt hij ‘contractkosten’ à 7500 euro. Dan blijven er spullen staan die Dekkers helemaal niet wil hebben. Maar het is slikken of stikken.

Vierde verdieping

 • Vrijwillige buurtmiddelaars lossen helft van burenruzies op
  Het begon allemaal met een klacht van een vrouw over een vernielde autospiegel. Aan de buurtregisseur maakte ze duidelijk dat ze wel wist wie daar achter zat. Al jaren had ze ruzie met de buren over haar katten. Die slopen namelijk wel eens door hun huis en tuin. Vooral in de zomer leverde dat flinke scheldkanonnades op. Met goedkeuring van de klaagster riep de buurtregisseur de hulp van twee buurtbemiddelaars in. Een week later zaten de twee vrijwilligers al bij de buren op de koffie. Daar hoorden ze dat de buurvrouw allergisch was voor katten.

Kort bestek

 • Net als eerder in de Westelijke Tuinsteden dreigen ook in delen van Amsterdam-Noord te veel omvangrijke en dure appartementenprogramma’s te worden gerealiseerd, zo blijkt uit onderzoek. Voor het stadsdeel en alle betrokken ontwikkelaars - commerciële en corporaties – was dat aanleiding voor een gedachtewisseling over de plannen en over de toekomst van Noord. Met het Platform Nieuwbouw in Noord lijken de juist beëindigde platformbijeenkomsten van voormalig woningbouwregisseur Arthur Verdellen een vervolg op stadsdeelniveau te krijgen.

 • Geen geld meer voor nieuwe plannen en tegenvallers

  Wethouder Duco Stadig begon de bewuste drukbezochte persconferentie begin maart nog optimistisch. De bestaande plannen voor woningbouw tot 2010 lopen geen direct gevaar. Daarvoor is in het Vereveningsfonds een miljard euro aan voorzieningen weggezet. “Maar”, voegt OGA-directeur Edo Arnoldussen er meteen aan toe: “dan moet in de tussentijd niets tegenzitten, bijvoorbeeld op de kantorenmarkt.”

Interview

Woonbarometer

Opinie

 • Gevraagd: laxeermiddelen voor de volkshuisvesting

  Pieter Tordoir

Redactioneel

 • De schaduw van Dekker

  In de verkiezingscampagnes was ‘wonen’ ditmaal een nog belangrijker thema dan anders. Met dank aan minister Dekker, wier controversiële plannen voor de coalitiefracties wel heel onhandig samenvielen met de gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de VVD wilde haar minister nog voluit steunen. Met haar plannen kreeg Dekker in Amsterdam bij praktisch geen enkele partij de handen meer op elkaar.