Eerste verdieping

 • Terugtredende portefeuillehouders Wonen schrijven open brief

  ‘Transformatie woningvoorraad grootste opgave’

 • Hester Maij (CDA, 36)

  “Mijn ouderlijk huis was een flat langs de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Mijn eerste eigen plekje was een gehuurde kamer in de Van Breestraat in Zuid. Een kleine kamer, met een gedeelde badkamer en keuken, maar wel met een balkon en een grote gezamenlijke tuin van 15 meter diep. Kosten: 300 gulden per maand; met een fantastische huisbaas.

 • Gaat het roer om na de gemeenteraadsverkiezingen?

Tweede verdieping

 • Renovatie woonblok moet perspectief Kolenkitbuurt tonen
  Renovatie kolenkitbuurt In 2015 moet het grootste deel van de Kolenkitbuurt zijn vernieuwd. Tegen die tijd zijn er ongeveer duizend woningen gesloopt, 1300 nieuwe woningen gebouwd en ongeveer vierhonderd gerenoveerd. Ruim zeshonderd woningen blijven in hun oude staat.

Derde verdieping

 • Splitsingsbeleid heeft maar beperkte invloed op proces van 'gentrification'
  Voorjaar 2005. Halverwege de Tweede Jacob van Campenstraat klinkt een onophoudelijk gedreun. Werklieden lopen af en aan, de parkeervakken staan vol met busjes van aannemers. Nadat het voormalige huurpand op nummer 102 al een gloednieuwe fundering had gekregen, is nu de gevel aan de beurt. Met zware drilboren en schuurmachines verdwijnt stukje bij beetje de laag vuil die er in de afgelopen honderd jaar aan vast is gekoekt.

Vierde verdieping

 • Regulier huisbezoek: schieten met een kanon op een mug?
  Corporaties kunnen veel klantgerichter zijn, menen marketingdeskundigen. Daarvoor moeten ze wel in nauwer contact treden met hun huurders. Ymere is een proef begonnen met huisbezoeken aan huurders. Maar de Amsterdamse corporaties De Key en Het Oosten houden vooralsnog liever gepaste afstand. Zij houden het bij een goede reguliere klantbehandeling en daadwerkelijke participatie bij herstructurering. En ze experimenteren met medeopdrachtgeverschap en het casco aanbieden van ruimten.

Kort bestek

 • Fred Gersteling

  Gersteling was tot 1 december 2005 secretaris van de Huurdersvereniging Amsterdam

 • Groeiende weerstand tegen milieuvriendelijke oplossing
  Hoe werkt stadsverwarming? Bij de opwekking van elektriciteit en de verbranding van huisvuil komt warmte vrij. Met die warmte wordt water tot 120 graden verhit. Dit water wordt via pijplijnen naar woonwijken vervoerd. Een warmtewisselaar brengt de temperatuur bij aankomst in de wijk terug naar een veilige zeventig graden.
 • Van Zoeklicht tot Doorzon Als de overheid ingrijpt in illegale activiteiten gebeurt dit vaak onder aansprekende namen. Zo is ‘Zoeklicht’ bekend bij veel Amsterdammers. Deze actie is uitgebreid en loopt door.
 • 16.349 woningen in aanbouw: mission completed

  2005

  Sociale Sector

  Middeldure Sector

Interview

 • OTB-onderzoek: sociale implicaties stedelijke vernieuwing zijn vooral positief
  Vijf case-studies Reinout Kleinhans deed zijn promotieonderzoek in
  De Horsten (Zuidwijk)
  en Hoogvliet-Noordwest in Rotterdam,
  in Nieuw-Hoograven (Utrecht),
  Morgenstond-Oost (Den Haag)

Woonbarometer

 • Topdrie van opdrachtgevers die in 2005 de meeste woningen opleverden. Waar een collectief opdrachtgever is, zijn de woningen evenredig over het aantal participanten verdeeld, tenzij bij het Ontwikkelingsbedrijf afwijkende eigendomsverhoudingen bekend zijn.

Redactioneel

 • De Grote Vermenigvuldiging

  Er wordt weer gebouwd in Amsterdam. In 2004 zijn 4940 woningen in aanbouw genomen, vorig jaar 5585 en ook de prognoses voor dit jaar zien er goed uit. Het ziet er kortom niet naar uit dat de productie direct inzakt nu Stadig ‘zijn’ 16.000 woningen heeft gehaald en het Bureau Woningbouwregie wordt opgeheven. Stadig stelt zelfs dat plannen voor de bouw van nog 40.000 woningen in de periode tot 2010 financieel zijn geborgd. De wethouder pakt na de Grote Vereenvoudiging direct door met de Grote Vermenigvuldiging.