Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

De website

Vanaf het eerste nummer heeft NUL20 een website. De redactie meent dat we u, de abonnee, daarmee een plezier doen. En het scheelt ons ook, laten we eerlijk zijn, een hoop gedoe. Bijna alle abonnementshandelingen kunnen we online afhandelen. Omdat bovendien alle gepubliceerde artikelen online staan, kunnen we met recht spreken van een goed functionerend ‘servicecentrum’. Dat was fase 1. De komende nummers gaan we de synergie tussen blad en site uitbouwen. Elk medium heeft zijn voor- en nadelen. De praktijk leert dat tijdschriften worden gelezen, websites vooral bekeken en gebruikt voor interactie, archivering en verdere ontsluiting van informatie. We streven er op termijn naar dat u op de site niet alleen op elk tijdschriftartikel kunt reageren, maar ook bij elk artikel achtergrondinformatie en relevante links kunt vinden. Zo vindt u bij de artikelen in dit nummer over leefbaarheid en woonomgeving op de site meer informatie uit de achterliggende onderzoeken.
De redactie streeft ernaar NUL20 tot middelpunt te maken van het debat over woonbeleid in Amsterdam. Daarin passen ook andere activiteiten, naast het maken van een tijdschrift en het onderhouden van een website. Deze winter zal de redactie van NUL20 in samenwerking met AT5 en de SWD een stedelijk debat organiseren over de toekomst van 'Amsterdams Wonen'.
U hoort van ons.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur