Tweede verdieping

Derde verdieping

  • WONEN IN AMSTERDAM

    terug naar boven

  • Wonen in Amsterdam 2001
    Op verzoek van de woningcorporaties is het onderzoek Wonen in Amsterdam 2001 uitgebreid met leefbaarheidsvragen. De vragen zijn afkomstig uit een door de Amsterdamse woningcorporaties aangepaste versie van de Lemon-leefbaarheidsmonitor van Aedes. Hiermee wordt het subjectieve oordeel van bewoners gemeten over de buurt(ontwikkeling) als geheel, de inrichting, het onderhoud en het schoonhouden van de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen en sociale relaties in de buurt. De scores op de leefbaarheidsvragen van Wonen in Amsterdam 2001 moeten worden beschouwd als nulmeting.
  • Wat vinden Amsterdammers aantrekkelijke buurten? We hebben die vraag laten meelopen in het grootschalige enquête-onderzoek Wonen in Amsterdam. Dat onderzoek wordt elke twee jaar gehouden, afgelopen jaar onder zeventienduizend Amsterdammers. Wij vroegen: “Wat vindt u de aantrekkelijkste buurt van Amsterdam”. Het was een open vraag, dus zonder voorgedrukte hokjes met antwoorden, waardoor de respondenten zelf de omschrijving van hun favoriete buurt moesten geven. Deze vraag is beantwoord door bijna veertienduizend van hen.

  • Sleutelbewaarder: Dirk van der Leeden De schone stoep van Jan en Bertus Woord bij Daad: Jack van Lieshout Koffie-uurtje met vele nationaliteiten: Emmy Wijngaard-Peerdeman

  • Grootste onderzoek naar woonomgeving ooit in Amsterdam
    Zo zit het

    De Stedelijke Woningdienst houdt sinds 1995 tweejaarlijks het grootschalige onderzoek Wonen in Amsterdam. Op verzoek van de woningcorporaties is het onderzoek van 2001 uitgebreid met leefbaarheidsvragen. Die vragen zijn een aangepaste versie van de Lemon-leefbaarheidsmonitor van Aedes.

Vierde verdieping

  • Andere tijden: culturele vrijplaatsen zijn gemeentezorg geworden

    Begin 1998 werden de gekraakte en tot culturele vrijplaats omgetoverde graansilo’s bij de Westerdoksdijk ontruimd. Vrieshuis Amerika aan de Oostelijke Handelskade en de Kalenderpanden ondergingen hetzelfde lot. Protest steeg op; zonder vrijplaatsen zou Amsterdam doodbloeden, de stad zou ‘veryuppen’ en er werd gevreesd voor een culturele exodus. Het Amsterdamse gemeentebestuur toonde zich gevoelig voor deze argumenten.

Interview

Woonbarometer

  • Amsterdammers zijn gemiddeld gesproken redelijk tevreden over hun woonomgeving. Dat is tenminste de uitkomst van de grootschalige ‘leefbaarheidsenquete’ die SWD en de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties in 2001 hielden. In dit nummer van NUL20 staan de belangrijkste resultaten. Bewoners van de binnenstad blijken het meest tevreden, die van Bos en Lommer geven aan het minst tevreden over hun woonomgeving te zijn.

Als ik ...

  • Wie spreekt van een mooie stad, spreekt van goede architectuur. Dit stimuleert veel gemeenten, Amsterdam voorop, om eisen te stellen aan de architectuur. Een nobel beleid. Maar in feite draaien de gemeenten de redenering om. De optelling van al die architectonisch correcte gebouwen levert niet vanzelf een mooie, interessante stad op. Kijk eens naar gelukkige mensen. Die bevestigen hun geluksgevoel door wel eens een glaasje whisky te drinken. Maar wie het verhaal omdraait en onstuimig begint bij de whisky, zal niet zonder meer gelukkig worden.

De lift

  • Het Paleis voor Volksvlijt herbouwen op het Frederiksplein. Dat is het doel van de actie die door televisiemaker en kunstenaar Wim T. Schippers in juni in gang is gezet. Het herbouwde Paleis moet de binnenstad mooier maken. Dat daarvoor het gebouw van De Nederlandsche Bank moet worden afgebroken is meegenomen, want dat is volgens de initiatiefnemers schuwlelijk.

Domweg gelukkig

Op stap

  • Op stap naar… Tuindorp Oostzaan
    Museumwoning

    Niet alle woningen zijn gemoderniseerd. Een huis aan de Meteorenweg bleek nog vrijwel in de oorspronkelijke staat. Mede op initiatief van het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan is er een museumwoning van gemaakt.

Redactioneel

  • De website

    Vanaf het eerste nummer heeft NUL20 een website. De redactie meent dat we u, de abonnee, daarmee een plezier doen. En het scheelt ons ook, laten we eerlijk zijn, een hoop gedoe. Bijna alle abonnementshandelingen kunnen we online afhandelen. Omdat bovendien alle gepubliceerde artikelen online staan, kunnen we met recht spreken van een goed functionerend ‘servicecentrum’. Dat was fase 1. De komende nummers gaan we de synergie tussen blad en site uitbouwen. Elk medium heeft zijn voor- en nadelen.