Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Beleid rond splitsen en verkoop schuurt op wijkniveau
  Meer eigenwoningbezit moet de Amsterdamse markt evenwichtiger en buurten veelzijdiger maken. Om aan de vraag naar betere, grotere en koopwoningen te voldoen, zijn oude taboes doorbroken. Belemmeringen tegen het splitsen en verkopen van bestaande panden zijn in de Beleidsovereenkomst Wonen 2002-2007 en daaropvolgende ‘convenanten’ weggenomen. Maar wat op macroniveau als een doortimmerd verhaal klinkt, blijkt op wijkniveau soms moeilijk te verkopen. Daarnaast blijven zittende huurders liever huren, want met een hypotheek zijn ze veel duurder uit. Beleid in Uitvoering in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.

Tweede verdieping

 • Kanttekeningen bij de rol van de corporatie als maatschappelijke onderneming
  Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen… In de bestuurskamers van woningcorporaties is de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) een steeds terugkerende exercitie. Sinds de bruteringsoperatie in 1990 is het niet meer rustig geworden. Doelstelling, doelgroepen, werkgebied, schaalgrootte - alles staat op zijn tijd ter discussie. En alsof het al niet ingewikkeld genoeg is, komt de overheid, lokaal en landelijk, regelmatig met nieuwe verrassingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als binnenkort de vennootschapsbelasting wordt ingevoerd voor verkoop van bestaand bezit?

Derde verdieping

 • Wonen in Amsterdam 2001 (WiA) - achtergrondinformatie
  In mei 2001 is een groot aantal Amsterdammers benaderd met een enquête over hun woonsituatie. Het onderzoek Wonen In Amsterdam (WIA) wordt sinds 1995 elke 2 jaar gehouden, en in 2001 is een steekproef getrokken uit een bestand met bijna 80.000 hoofdbewoners. In totaal leverde dat ruim 17.000 ingevulde enquêtes op. De gegevens uit die enquête zijn vervolgens gewogen zodat ze een precieze weergave vormden van de Amsterdamse bevolking. Omdat een zo groot aantal ingevulde enqu_tes is verwerkt en omdat er vervolgens is gewogen, zijn de uitkomsten van het onderzoek bijzonder representatief. Onlangs is over dit onderzoek de eerste rapportage verschenen.
 • Wonen in Amsterdam 2001
  De eerste resultaten van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2001 laten zien dat Amsterdammers hun woonomgeving gemiddeld een 6,9 geven. Bewoners van de Binnenstad, Zuideramstel en Oud-Zuid zijn het meest tevreden over de woonomgeving (hoger dan een 7,5). In Bos en Lommer zijn bewoners het minst tevreden (gemiddeld een 5,4).
 • Wat vinden Amsterdammers aantrekkelijke buurten? We hebben die vraag laten meelopen in het grootschalige enquête-onderzoek Wonen in Amsterdam. Dat onderzoek wordt elke twee jaar gehouden, afgelopen jaar onder zeventienduizend Amsterdammers. Wij vroegen: “Wat vindt u de aantrekkelijkste buurt van Amsterdam”. Het was een open vraag, dus zonder voorgedrukte hokjes met antwoorden, waardoor de respondenten zelf de omschrijving van hun favoriete buurt moesten geven. Deze vraag is beantwoord door bijna veertienduizend van hen.

 • Vier betrokken buurtbewoners in vier kaders
  Ze zijn er nog, gelukkig. Die bewoners die de troep opruimen die anderen laten liggen, een oogje in het zeil houden en boodschappen doen voor de zieke buurvrouw. De ‘leefbaarheid’ van een buurt wordt uiteindelijk bepaald door de mensen die er wonen. Vier bewoners in vier kaders.
 • WiA2001: grootste onderzoek naar woonomgeving ooit
  De term ‘leefbaarheid’ is sinds de laatste verkiezingen niet meer weg te denken uit de politiek. Maar particuliere ‘onvredegevoelens’ alleen zijn een wat dunne basis voor beleid. Politici en beleidsmakers willen cijfers. Leefbaarheid is al eerder geoperationaliseerd met de begrippen schoon, heel en veilig. In een recent groot onderzoek naar de waardering van de woonomgeving kwam daar de dimensie ‘prettig samenleven’ bij. Wat blijkt? Amsterdammers zijn redelijk tevreden over hun omgeving. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,9. Maar dat was in de zomer van 2001. Van de LPF had toen nog niemand gehoord.

Vierde verdieping

 • Andere tijden: culturele vrijplaatsen zijn gemeentezorg geworden
  Onder het motto ‘geen cultuur zonder subcultuur’ ging in 1999 het Amsterdamse Broedplaatsproject van start. Aanleiding was de teloorgang van verschillende woon/werkpanden. Tal van initiatieven bloeiden op, met als paradepaardje het NSDM-terrein in Noord, maar de ambities werden getemperd door botsende wet- en regelgeving en concurrentie van de ‘vrije markt’. Het streefaantal betaalbare woon/werkruimtes blijkt nauwelijks haalbaar, tenzij er op zijn Nederlands wordt gedoogd.

Interview

 • Rommelig Oosterdokseiland wordt hip stukje Amsterdam
  Volgend jaar gaat het Oosterdokseiland naast het Centraal Station op de schop. Met een mix van kantoren, winkels, horeca en appartementen moet het in 2009 een levendig stukje binnenstad zijn geworden. Grote publiekstrekkers zijn de nieuwe openbare bibliotheek, het conservatorium en de zonnige zuidkade met zijn winkels en terrassen. Zorgen zijn er nog wel over de sociale veiligheid van de hoofdverkeersroute. Ook is het programma minder ingewikkeld gemaakt.

Woonbarometer

 • Amsterdammers zijn gemiddeld gesproken redelijk tevreden over hun woonomgeving. Dat is tenminste de uitkomst van de grootschalige ‘leefbaarheidsenquete’ die SWD en de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties in 2001 hielden. In dit nummer van NUL20 staan de belangrijkste resultaten. Bewoners van de binnenstad blijken het meest tevreden, die van Bos en Lommer geven aan het minst tevreden over hun woonomgeving te zijn.

Als ik ...

 • Wie spreekt van een mooie stad, spreekt van goede architectuur. Dit stimuleert veel gemeenten, Amsterdam voorop, om eisen te stellen aan de architectuur. Een nobel beleid. Maar in feite draaien de gemeenten de redenering om. De optelling van al die architectonisch correcte gebouwen levert niet vanzelf een mooie, interessante stad op. Kijk eens naar gelukkige mensen. Die bevestigen hun geluksgevoel door wel eens een glaasje whisky te drinken. Maar wie het verhaal omdraait en onstuimig begint bij de whisky, zal niet zonder meer gelukkig worden.

De lift

 • Het Paleis voor Volksvlijt herbouwen op het Frederiksplein. Dat is het doel van de actie die door televisiemaker en kunstenaar Wim T. Schippers in juni in gang is gezet. Het herbouwde Paleis moet de binnenstad mooier maken. Dat daarvoor het gebouw van De Nederlandsche Bank moet worden afgebroken is meegenomen, want dat is volgens de initiatiefnemers schuwlelijk.

Domweg gelukkig

 • Door: Simon Vinkenoog

  Nou ja, domweg gelukkig bestaat niet: om te weten wat geluk is moet je meer in je mars hebben dan domheid. Al zijn het slechts de zintuigen, die het geluk opsnuiven en ruiken, de oren die de meest verfijnde nuances in klank of stem herkennen en ogen, uiteraard, die niet uitgekeken raken…

  Ik weet niet of ik hiermee een beeld van het idee geluk geschapen heb, of een definitie gegeven: in principe verstaat elk mens iets anders bij het horen of lezen van een woord, welk woord dan ook.

Op stap

 • Op stap naar… Tuindorp Oostzaan
  Eind mei werd de acht jaar durende renovatie van Tuindorp Oostzaan feestelijk afgesloten. Het dorp had bij de bouw in 1922 een beoogde levensduur van slechts 35 jaar, maar het moet nu nog zeker een kwart eeuw meekunnen.
  De bewoners zijn tevreden, hoewel…

Redactioneel

 • Vanaf het eerste nummer heeft NUL20 een website. De redactie meent dat we u, de abonnee, daarmee een plezier doen. En het scheelt ons ook, laten we eerlijk zijn, een hoop gedoe.