Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Overzicht publicaties in een live dossier
NUL20 Erfpachtdossier
Laatste update 30 juni

Amsterdam heeft op 29 juni in de vroege ochtend een nieuw 'eeuwigdurend' erfpachtstelsel vastgesteld. Erfpachters kunnen vanaf 1 oktober overstappen naar de nieuwe regeling. Daarbij is keuze tussen eenmalige afkoop voor altijd of een jaarlijkse canon. In vergelijking met de huidige 'voortdurende' erfpacht geeft het nieuwe stelsel zekerheid over toekomstige erfpachtkosten. 

De belangrijkste verschillen van de definitieve Overstapregeling met het eerdere conceptvoorstel zijn:
 

Belangrijkste verschillen definitief voorstel Overstapregeling

 • Aanvragen voor overstappen onder gunstige voorwaarden kan tot en met 31 december 2019 in plaats van alleen in 2017
 • De laagste van de WOZ met peildatums 1-1-2014 of 1-1-2015, in plaats van alleen WOZ 2014
 • 25% overstappremie in plaats van geen overstappremie
 • BSQ’s dalen van gemiddeld 28% naar gemiddeld 21%
 • Hoogste BSQ daalt van 85% naar 49%
 • Als gevolg van de methode Grondwaardebepaling namen de in-komsten voor de gemeente met 73% toe als erfpachters niet tus-sentijds (in 2017 tot 2020) zouden overstappen. Door aanpassingen in de methode Grondwaardebepaling is dat afgenomen tot 8%.
 • Er komt een uitbreiding van de vangnetregeling met de mogelijkheid van uitgestelde canonbetaling onder strikte voorwaarden.
 • Alleen erfpachters met een woning kunnen overstappen.
 • Voor canonbetalende erfpachters komt er na overstap een extra betalingsvorm, namelijk alleen de eeuwigdurende canon afkopen.

De overstapregeling heeft tot in de maanden voorafgaand aan het besluit tot vele reacties van belangenorganisaties en tot veel media-aandacht geleid: kranten, landelijke en lokale tv-programma's. Een overzicht.

REKENTOOL van de gemeente Amsterdam: Bereken uw overstap

Gemeente Amsterdam. Informatiepagina overstapregeling

 

2018

10 juli: Parool - Operatie erfpacht loopt uit op een mislukking

9 juli: NUL20 - Overstapregeling erfpacht blijft moeizaam proces

2017

29 juni: Trouw - Niemand blij met 'historische' erfpachtbesluit. Zelfs coalitie had het liever anders gezien

29 juni: Volkskrant - Doorbraak in Amsterdam over erfpachtstelsel. Wat nu?

29 juni: Parool - Nieuw erfpachtstelsel, een historisch besluit met een kater
29 juni: NUL20 - 
Amsterdam heeft voortaan eeuwigdurende erfpacht

29 juni: Telegraaf - Nieuw 'eeuwigdurend' erfpachtbeleid Amsterdam
28 juni: Telegraaf - Amsterdammer moet erfpacht kunnen lenen
27 juni: NUL20 - SEBA verliest kort geding; gemeenteraad tegen erfpachtreferendum
21 juni: NUL20 - Geen referendum over erfpacht

20 juni: Parool - Koen de Lange: 'Overstapregeling erfpacht leidt tot volstrekte willekeur'

31 mei: NUL20 - PvdA dienst initiatiefvoorstel erfpacht in

30 mei: Parool - 'Stadsbestuur speelt voor Robin Hood bij erfpacht'

22 mei: Trouw - Fel protest tegen nieuw erfpachtplan Amsterdam

20 mei: Parool - Verzet tegen erfpachtplan zwakt af

11 mei: NUL20 - 'Handtekeningen voor referendum over erfpacht naar stadhuis'

10 mei: Parool - Eric van der Burg: 'Ik geef dit erfpachtplan een 7'

9 mei: Parool - Nieuwe rekentool erfpacht: 1 op de 3 komt in voordeligste erfpacht

24 april: NUL20 - SEBA ontevreden over aanpassing erfpachtplannen

22 april: Parool - Het erfpachtverzet hijst de stormbal

21 april: Volkskrant - Amsterdam bereikt akkoord over erfpacht, belangenvereniging 'ontzettend boos'

21 april: NUL20 - Akkoord over nieuw erfpachtstelsel: meer korting en langere bedenktijd

21 april: Parool - Coalitiepartijen bereiken akkoord over erfpachtstelsel

5 april: video - Samenvatting van de Nacht van de erfpacht, voorbereidende bestuurscommissie Zuid

23 februari: NUL20 - Kleine oppositiepartijen komen met alternatief erfpachtplan

20 februari: Parool - Wethouder Van der Burg probeert erfpachtplan te redden

19 februari: NOS -  Gemeente bekijkt aanpassing erfpachtplannen

15 februari: Volkskrant - Welgesteld oproer tegen de Amsterdamse erfpacht

10 februari: Parool - Huizenbezitter koopt erfpacht niet af 

09 februari: Telegraaf - CDA: Nieuwe rekenmethode erfpacht

09 februari: PvdA - Erfpacht kan eerlijker en transparanter dan huidige voorstel

08 februari: Parool - Met het erfpachtvoorstel van Van der Burg is niemand meer blij

07 februari: Parool - Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel

07 februari: Parool - Makelaars: "Woning wordt onverkoopbaar door nieuwe erfpachtstelsel"

07 februari: MVA - Erfpachtvoorstel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse woningmarkt

06 februari: GroenLinks - Erfpachtvoorstel slecht voor álle Amsterdammers

04 februari: Parool - Zo maak je een keuze in het nieuwe erfpachtsysteem

31 januari: De Telegraaf - Erfpacht leidt tot woede.

31 januari: AT5 Nieuws - Demonstratie voor de Stopera. Zie AT5 nieuws vanaf 3:30 min.

30 januari: TROS Radar - Erfpacht-item, vanaf 19:45 min.

29 januari: AT5 - Boze erfpachters gaan demonstreren.

28 januari: NPO1 - Een vandaag vanaf 14:45 min.

28 januari: Het NRC - Wat betekent het nieuwe erfpachtstelsel voor Amsterdammers?

26 januari: Het Parool - 'Het nieuwe erfpachtplan bevat weeffouten'

25 januari: SEBA -  E-mail aan wethouder Van der Burg met detailkritiek over de nivellerende werking buurtstraatquote.

23 januari: Pakhuis De Zwijger - Eeuwigdurende erfpacht, videoverslag.

21 januari: AT5 - Wethouder Eric van der Burg in Park Politiek van AT5

19 januari: Parool - Hoogspanning in Stopera door dossier erfpacht

19 januari: Open brief aan de gemeenteraad Peter Jager (erfpachtdeskundige) en Eduard de Geer (advocaat).

18 januari: D66 - Kritische vragen over overstapregeling eeuwigdurende erfpacht

18 januari: NRC - Eeuwige erfpacht - wie kan dat betalen?

17 januari: De Telegraaf: Erfpachtvernieuwing eist ook slachtoffers.

14 januari: Opiniestuk in Het Parool van Anne Marie Meijer en Evert Brouwer, vereniging Verontruste Erfpachters Amsterdam - 'Eeuwigdurende erfpacht is schijnvertoning van gemeente'

14 januari: Het Parool - Van der Burg heeft 'paniek' over erfpachtplannnen 'onderschat'

10 januari: Het Parool - 'Het lijkt alsof de gemeente het liefst meteen wil cashen'

10 januari: Het Parool - Erfpachtdeskundige: 'Zonder korting is afkopen heel nadelig'

10 januari: Gemeente Amsterdam - Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

8 januari: NUL20 - Amsterdammer kan overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

(voor het overzicht is dankbaar gebruik gemaakt van de SEBA-site) 
 
Waar is erfpacht? 

Het nieuwe erfpachtstelsel raakt 110.000 erfpachters met in totaal zo'n 250.000 erfpachtrechten.  De rode gebieden op de kaart zijn in erfpacht uitgegeven. Dat zijn vooral woningen die na 1910 zijn gebouwd.

 

NUL20 artikelen over erfpacht

Alle NUL20-artikelen over erfpacht en grondbeleid staan HIER

 

Waarom geen eigen grond?

De introductie van eeuwigdurende erfpacht is een compromis. VVD, D66 en SP kwamen daar bij de collegeonderhandelingen op uit. In de Amsterdamse gemeenteraad zijn alleen de VVD en het CDA voor de mogelijkheid om de voortdurende erfpacht om te zetten in eigen grond. Bij eeuwigdurende erfpacht geeft afkoop nagenoeg dezelfde rechten. Alleen bij bestemmingswijziging (bv naar woning naar bedrijfspand) komt de gemeente opnieuw langs om af te rekenen.

 

 

Buurtstraatquote (BSQ)

De grondwaarde wordt vervolgens berekend op basis van de WOZ-waarde en de zogeheten buurtstraatquote. In beide speelt de locatie een belangrijke rol. Deze in mei geactualiseerde interactieve kaart geeft een indruk van de variaties in de stad. In het definitieve voorstel zijn de BSQ's aangepast en begrensd. De belangrijkste wijzigingen:

 • de funderingskosten zijn opgenomen in de opstalwaarde
 • een hogere kwaliteitsopslag in de opstalwaarde
 • er is een bovengrens voor de buurtstraatquote van 49%

De gemiddelde BSQ daalt hierdoor. Voor meergezinswoningen van 26 naar 21 procent. Voor eengezinswoningen van 37 naar 20 procent.

 

Vangnetregeling

Voor erfpachters die worden geconfronteerd met een grote canonsprong aan het einde van het tijdvak is er - onder strikte voorwaarden - een 'vangnetregeling'.  Onderdeel daarvan is de mogelijkheid van uitgestelde betaling, tot het moment dat de erfpachter besluit de woning te verkopen.

Fred van der Molen