Overstapregeling erfpacht blijft moeizaam proces

09.07.2018
Image
De overstap naar een nieuw overstapsysteem blijft ook het nieuwe college nog jaren kopzorgen bezorgen. Door de trage afhandeling van alle aanvragen wordt de 'werkvoorraad' op de gemeentelijke burelen alleen maar groter. Er zijn nog altijd enorme vertragingen in de verwerking van aanvragen. Sinds de invoering van de eeuwigdurende erfpacht op 1 oktober 2017 zijn slechts 5 overstapaktes gerealiseerd. Daarnaast hebben 750 huizenbezitters hun aanbieding geaccepteerd en zijn er 354 besluiten verzonden. Van de kleine 14.500 aanvragen voor een kostenindicatie of een overstapaanbieding hebben zo'n 1.700 erfpachters de gevraagde informatie gekregen.
 
Bij aanvang had de afdeling Erfpacht en Uitgifte gerekend op een hoger percentage aanvragen dat automatisch afgehandeld kon worden. Dat bleek een misrekening. Ook in de ‘automatische’ dossiers blijkt een groot aantal handmatige handelingen verricht te moeten worden. Daar was het gemeentelijk apparaat totaal niet op berekend. Aan verbeteringen van de datasets en aan de uitbreiding van het Team Overstap wordt al geruime tijd gewerkt, maar ondertussen is de 'werkvoorraad' alleen maar groter geworden, zo blijkt uit de maandelijkse rapportage Overstapregeling.
 
De introductie van een nieuw erfpachtsysteem was vorig jaar een historisch besluit. Geen van de huidige coalitiepartijen was erg enthousiast over de overstapregeling, maar de collegepartijen zien af van nieuwe fundamentele ingrepen. Wel is besloten tot een extra korting van 10 procent.
 
Erfpacht overstapregeling - status per 1 juli
Erfpachtersruim 110.000
Informatieaanvraag14.000
Verstuurde aanbiedingen1.700
Geaccepteerde aanbiedingen750
Gepasseerde aktes5

 

Trefwoorden